Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bedrijfsnieuws

Publi-reportage | Hoe zorgen we voor minder ongevallen in de bouwsector?

Hoewel het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector de laatste jaren is gedaald, zijn het er nog steeds te veel in België. Hoe kan een (betere) veiligheidscultuur worden geïmplementeerd? Deze vraag vereist speciale aandacht, vooral met het oog op de naderende Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april.

AdobeStock_federale_verzekering
Adobe Stock

Volgens de statistieken van Constructiv, die door Bouwunie zijn verstrekt, bedroeg de frequentie-index voor het aantal ernstige arbeidsongevallen in de bouwsector 1,22 in 2023, het laagste cijfer in tien jaar. De frequentie-index geeft het aantal arbeidsongevallen weer ten opzichte van het aantal gepresteerde dagen. In 2013 bedroeg deze verhouding 1,65! De cijfers tonen een daling van 27,6% tussen 2018 en 2023. Toch zijn de cijfers nog steeds veel te hoog (2.782 ernstige ongevallen in 2023). Bovendien omvatten ze alleen personen die onder de sociale zekerheid vallen in België, en niet de gedetacheerde werknemers.

Veiligheidscultuur

Guy Van Beem, Risk Engineer bij Federale Verzekering, legt uit: “Het komt erop aan een veiligheidscultuur te laten doordringen in alle geledingen van het bedrijf. Dat kan alleen als die cultuur vanuit het management wordt gedragen en consequent wordt opgevolgd. In de laatste jaren is er een positieve evolutie binnen de sector. Men stapt af van de gedachte dat veiligheid geld kost en evolueert naar de overtuiging dat veiligheid en productiviteit één geheel vormen. De preventiediensten zijn geëvolueerd en werknemers worden beter betrokken bij het streven naar meer veiligheid. Maar die betrokkenheid kan nog veel beter. Het moet een automatisme worden om eerst na te denken en dan pas te handelen.”

Checklist:

  1.  Installeer een van bovenaf gedragen veiligheidscultuur: tracht in de eerste plaats de grote risico’s tijdens de werken te vermijden / elimineren / verkleinen. Het is uiteraard onmogelijk alle bouwwerken zonder risico’s te realiseren, neem dan voldoende collectieve beschermingsmaatregelen en zorg vervolgens voor de individuele veiligheid van uw werknemers.
  2. Betrek alle lagen van het bedrijf, inclusief onderaannemers.
  3. Zorg voor goede opleidingen over veiligheid en hou het onderwerp op de agenda.
  4. Vermijd improvisatie, ook bij wijzigingen aan het bouwproject.
  5. Zorg voor voldoende controle en inspectie.
  6. Beloon de voortrekkers van veilig gedrag.
  7. Reageer altijd als u gevaarlijke situaties vaststelt.


Informeer bij uw verzekeraar of deze u gespecialiseerd advies kan bieden over preventie en persoonlijke ondersteuning voor slachtoffers en hun werkgever (uzelf) in het geval van een ernstig arbeidsongeval.

Lees meer over de verplichte arbeidsongevallenverzekering.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten