Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be
Management
Ontwerp zonder titel (50)
Zes extra bouwberoepen voor niet-EU-arbeidskrachten

Vanaf 1 september geldt een nieuwe lijst met middengeschoolde knelpuntberoepen voor migratie van niet-EU arbeidskrachten. De lijst telt zes extra bouwberoepen. Daarmee stijgt het aantal bouw- en installatieberoepen in Vlaanderen van 9 naar 15 op [...]

AdobeStock_84065217
Netwerkmomenten over geconventioneerde verhuur

De Vlaamse Regering lanceerde onlangs de ‘geconventioneerde verhuur’. Bedoeling is om 6000 extra sociale en geventioneerde huurwoningen te realiseren, onder meer door private initiatiefnemers financieel te motiveren. Om dit systeem bij potentiee [...]

AdobeStock_73236285
Vlaams parkendecreet definitief goedgekeurd

De kogel is door de kerk: er is een decreet dat de erkenning van de toekomstige Vlaamse Parken regelt. De lat ligt hoog, want de Vlaamse overheid stelt dat de oppervlakte van de natuurkernen op het moment van de erkenning minimaal 5.000 hectare [...]

8% minder bouwvergunningen in Vlaanderen
8% minder bouwvergunningen in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn volgens het statistiekenbureau Statbel tijdens de eerste tien maanden van vorig jaar 8% minder nieuwe residentiële gebouwen vergund ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. “De crisis speelt duidelijk een rol. De sti [...]

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie
Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Bedrijven worden soms geconfronteerd met ondernemingen die lage prijzen kunnen aanbieden dankzij het feit dat zij onder een paritair comité vallen dat lagere uurlonen en/of lagere sociale lasten voorziet. Dit kan onder meer het geval zijn wa [...]

Selectie opdracht in percelen
Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Een recent arrest van de Raad van State (nr. 251.278, 15 juli 2021) vestigt onze aandacht op enkele aspecten, eigen aan opdrachten die in percelen zijn verdeeld. Meer bepaald behandelt het arrest de vraag in welke gevallen een inschrijver al d [...]