Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Management

8% minder bouwvergunningen in Vlaanderen
8% minder bouwvergunningen in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn volgens het statistiekenbureau Statbel tijdens de eerste tien maanden van vorig jaar 8% minder nieuwe residentiële gebouwen vergund ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. “De crisis speelt duidelijk een rol. De sti [...]

Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie
Lage sociale lasten en oneerlijke concurrentie

Bedrijven worden soms geconfronteerd met ondernemingen die lage prijzen kunnen aanbieden dankzij het feit dat zij onder een paritair comité vallen dat lagere uurlonen en/of lagere sociale lasten voorziet. Dit kan onder meer het geval zijn wa [...]

Selectie opdracht in percelen
Selectie en erkenning voor een opdracht in percelen

Een recent arrest van de Raad van State (nr. 251.278, 15 juli 2021) vestigt onze aandacht op enkele aspecten, eigen aan opdrachten die in percelen zijn verdeeld. Meer bepaald behandelt het arrest de vraag in welke gevallen een inschrijver al d [...]

AdobeStock_277349288
Hoe onderteken je een offerte?

Stap je naar een potentiële nieuwe klant, dan is de kans zeer groot dat hij een offerte zal vragen. Zo heeft deze mogelijke klant een snel en duidelijk overzicht wat je voor hem kan betekenen. Bij private klanten – bedrijven of particulieren – [...]

Soepelere vrijgave van borgsommen
Soepelere vrijgave van borgsommen?

Het is een oud zeer dat borgsommen, die gesteld werden als waarborg voor een goede uitvoering van overheidsopdrachten soms jarenlang geblokkeerd blijven. Dat probleem kan zich ook voordoen met betrekking tot de borgsommen, die worden gesteld i [...]

Equal
Transprantie in de onderaannemersketen

Onder invloed van de Europese Overheidsopdrachtenrichtlijnen worden er meer controle- en monitoringsbevoegdheden toegekend aan de aanbestedende overheden wat betreft de door de inschrijvers voorgestelde onderaannemers. Zo worden er controlemec [...]

PFAS
De (on)voorzienbare aard van de ondergrond

Overheidsopdrachten verzanden weleens in erg lange en complexe uitvoeringsgeschillen. Onvoorzienbare omstandigheden waarmee de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconfronteerd, kunnen de aanleiding vormen van zo’n gesch [...]

NTD 2021
De National Tender Day maakt alle beloftes waar

Voor de 14de editie van de National Tender Day hebben EBP en partner AXA meer dan 400 mensen mogen verwelkomen in het Sheraton Brussels Airport Hotel. Dit evenement was zoals elk jaar weer een ideale gelegenheid voor de particuliere en de pu [...]