Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be
Management
Motivering van de gunningsbeslissing
Motivering van de gunningsbeslissing

Onze trouwe lezers zijn ervan op de hoogte dat de gunnningsbeslissing, waarbij de aanbestedende overheid de door haar gekozen inschrijver aanduidt als meest voordelige inschrijver, zorgvuldig moet worden gemotiveerd. Dat is ook het geval wanneer [...]

Een offerte met abnormale prijzen is onregelmatig
Een offerte met abnormale prijzen is onregelmatig

Bij de beoordeling van de regelmatigheid van de offertes wordt een onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve nietigheid. Wanneer een offerte behept is met een wezenlijke onregelmatigheid, dan wordt deze gesanctioneerd door een absolute ni [...]