Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be
Management
Equal
Transprantie in de onderaannemersketen

Onder invloed van de Europese Overheidsopdrachtenrichtlijnen worden er meer controle- en monitoringsbevoegdheden toegekend aan de aanbestedende overheden wat betreft de door de inschrijvers voorgestelde onderaannemers. Zo worden er controlemec [...]

PFAS
De (on)voorzienbare aard van de ondergrond

Overheidsopdrachten verzanden weleens in erg lange en complexe uitvoeringsgeschillen. Onvoorzienbare omstandigheden waarmee de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht wordt geconfronteerd, kunnen de aanleiding vormen van zo’n gesch [...]

NTD 2021
De National Tender Day maakt alle beloftes waar

Voor de 14de editie van de National Tender Day hebben EBP en partner AXA meer dan 400 mensen mogen verwelkomen in het Sheraton Brussels Airport Hotel. Dit evenement was zoals elk jaar weer een ideale gelegenheid voor de particuliere en de pu [...]

De uitvoeringstermijn
De uitvoeringstermijn als gunningscriterium

In een wereld waar snelheid en continuïteit steeds meer een vooraanstaande rol gaan spelen, hoeft het niet te verwonderen dat de uitvoering- of leveringsstermijn van werken of goederen een belangrijk gunningscriterium vormen voor de beoordelin [...]