Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bedrijfsnieuws

PXL fietst door de onderwijsgebouwen

Hogeschool PXL in Hasselt richt haar pijlen op duurzaamheid. Een belangrijk project in deze context is het EFRO-project ‘Boost2BIKE’. In combinatie met de komst van de fietsbrug over de Grote Ring en tal van faciliteiten voor duurzame mobiliteit, krijgen studenten de mogelijkheid om per fiets door de onderwijscampus te reizen.

BKBC - 2024-06-17T100146.583
PXL

Ondanks talrijke initiatieven en een doelgroepenbeleid voor parkeerfaciliteiten, blijft de parkeerproblematiek op de PXL-campus hardnekkig. Analyse en bevragingen bij studenten wijzen uit dat de faciliteiten en de last-mile-oplossingen die nodig zijn om hen te motiveren om de auto thuis te laten, ontbreken.

Om die te overbruggen en de mobiliteit naar Campus Elfde Linie te verbeteren, wordt gewerkt aan fietsprojecten op het terrein. Zo zijn de voorbereidende werken door het Agentschap Wegen en Verkeer al gestart voor de realisatie van een fietsbrug over de Grote Ring. Aanvullend wordt geïnvesteerd in een dubbelrichtingsfietspad dat de hogeschool verbindt met Park H en pompen om de fietstunnels bij hevige regenval droog te houden. 

Aan de binnenzijde van de Gouverneur Verwilghensingel zal de ventweg over de volledige lengte heringericht worden. Op de vrijgekomen ruimte zal er een dubbelrichtingsfietspad aangelegd worden. Het zal drie meter breed zijn en de 11-de Liniestraat verbinden met de fietstunnel ter hoogte van de Sasstraat. 

BKBC - 2024-06-17T100206.613
PXL
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten