Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bedrijfsnieuws

Vlaamse regering keurt uitvoeringsplan Nelissen Steenfabrieken NV definitief goed

De Vlaamse regering heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan voor Nelissen Steenfabrieken NV in Lanaken definitief goedgekeurd.

Ontwerp zonder titel - 2024-01-31T121225.658
Nelissen Steenfabrieken NV

Nelissen Steenfabrieken NV in Lanaken heeft aanzienlijke groeiplannen. Op korte termijn een uitbreiding met 13 ha en op lange termijn met nog 6 ha extra. De gronden waarop de uitbreiding zal plaatsvinden zijn gelegen in ontginningsgebied voor de winning van leem en/of klei. 

De Vlaamse regering begon met dat doel met de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Het aantal bezwaren en adviezen was relatief beperkt, het openbaar onderzoek bevatte anderzijds elementen die grondig en bijkomend onderzoek vereisten, in het bijzonder voor wat betreft de grensoverschrijdende stikstofproblematiek. Gezien de nabijheid van de grens met Nederland, en om te voorkomen dat een vernietiging zich voordoet in de toekomst, was een extra nauwgezette milieuanalyse nodig. 

De Nederlandse Natura2000-gebieden Sint-Pietersberg en Jekerdal ten zuiden van Maastricht en de Grensmaas ten noorden werden bijgevolg meegenomen in de passende beoordeling. Uit de resultaten en de verscherpte natuurtoets blijkt dat de impact op de Nederlandse gebieden niet significant zal zijn voor vermestende en verzurende deposities van stikstof. 

Met de definitieve goedkeuring van het ruimtelijke uitvoeringsplan, kan Steenfabrieken Nelissen NV verder gaan met haar investeringsplannen. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten