Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bedrijfsnieuws

Publi-reportage | Zware arbeidsongevallen: welke begeleiding is er voor de slachtoffers en hun werkgever?

Wat als het ernstig misloopt op de werkvloer? Een zwaar arbeidsongeval met blijvende arbeidsongeschiktheid is een ingrijpende gebeurtenis. Hoe kan de verzekeraar het slachtoffer verder helpen dan de louter administratieve afhandeling van de zaak? Meer dan 15 jaar geleden heeft Federale Verzekering hier een gespecialiseerde dienst voor opgericht. Marijke Tuypens en Alexis Aerts helpen sindsdien slachtoffers en hun werkgevers.

werkongeval_federale

“Onze begeleiding adresseert een reële behoefte. We nemen contact op na een ernstig arbeidsongeval en blijven vaak jarenlang in contact met de slachtoffers, voornamelijk bij gevallen met meer dan 20% blijvende arbeidsongeschiktheid en bij dodelijke gevallen. We komen alleen tussen als het slachtoffer ermee instemt.”

We bespreken het dossier met onze klant, het  slachtoffer en zijn of haar echtgenoot. We vertalen het jargon van de dokters en helpen indien nodig bij de zoektocht naar geschikte protheses. Daarnaast bieden we ondersteuning met betrekking tot het voorstel voor consolidatie. Dit gebeurt zodra het letsel door de raadgevend arts als geconsolideerd wordt beschouwd, wat betekent dat het niet meer zal evolueren. Daarnaast behandelen we ook de bepalingen die van kracht zijn nadat het pensioen is toegekend. De regels met betrekking tot blijvende arbeidsongeschiktheid hebben ook invloed op het pensioen. Indien mogelijk kunnen we de slachtoffer ook helpen om succesvol terug aan het werk te gaan. En bij overlijden helpen we de weduwe of weduwnaar met de financiële en administratieve formaliteiten.”

Vertrouwen

De steun aan mensen die ernstig arbeidsletsel oplopen, wordt verleend in het kader van de wet op de arbeidsongevallen van 10 april 1971 en staat onder toezicht van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. "Het voordeel van dit kader is dat alles duidelijk beschreven is. In onze contacten met slachtoffers wijzen we er echter op dat er nog andere mogelijkheden voor schadeloosstelling bestaan. Onze ondersteuning gaat dus verder dan het strikt wettelijke kader van de arbeidsongevallenverzekering.”
Een persoonlijke vertrouwensband is essentieel voor dit ondersteunende werk: "Eerst en vooral zorgen we ervoor dat we goed luisteren. Mensen hebben over het algemeen behoefte om te praten over wat hen is overkomen, wat soms erg emotioneel kan zijn.”

Vraag uw verzekeraar of deze een ondersteuningsdienst aanbiedt voor mensen die ernstig gewond zijn geraakt op het werk als onderdeel van de werknemerscompensatieverzekering.
Meer informatie over de verplichte arbeidsongevallenverzekering.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten
Artikelen die u mogelijk interesseren