Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Beveiliging

Aantal arbeidsongevallen in de bouw gedaald

Het aantal arbeidsongevallen met minstens één dag arbeidsongeschiktheid, daalde in de bouw van 8.899 (in 2019) naar 7.678 (in 2020), dat is een afname met 14%. Dat blijkt uit een analyse van de Confederatie Bouw op basis van cijfers van Fedris, het federaal agentschap voor de beroepsrisico’s.

Aantal-arbeidsongevallen-in-de-bouw-gedaald

In vijf jaar tijd nam het aantal arbeidsongevallen in de sector met 22% af. De daling van het aantal arbeidsongevallen kan niet op het conto van corona geschreven worden, vermits de bouw als eerste sector, dankzij een protocol tussen vakbonden en werkgevers, na een maand terug aan de slag ging.

De bouw doet er alles aan om de sector veiliger te maken. Werkgevers werken daarvoor nauw samen met de vakbonden. Zo treedt binnenkort meer dan waarschijnlijk één van de maatregelen uit het actieplan veiligheid van de Confederatie Bouw in werking. Het gaat om een maatregel die ook door de vakbonden naar voren wordt geschoven, namelijk een basisveiligheidsopleiding voor iedere nieuwkomer in de bouw.

Veiligheidsopleiding

Daarmee wordt bedoeld: iedereen die in de bouw begint te werken, tenzij die de afgelopen 15 jaar minstens vijf jaar in de sector actief was. Die opleiding zou acht uren in beslag nemen en binnen de maand na de start van de tewerkstelling afgelegd moeten worden. In eerste instantie enkel voor de arbeiders van het paritair comité 124, ruimschoots het grootste paritair comité in de bouw, maar mits wetgevend initiatief is uitbreiding mogelijk naar andere paritaire comités, zelfstandigen en gedetacheerde werknemers.

De basisveiligheidsoplossing is bedoeld om nieuwkomers in de bouw bewust te maken van alle risico’s waarmee ze op een bouwplaats geconfronteerd kunnen worden. Tegelijkertijd krijgen ze basiskennis van de wettelijke preventieprincipes en wordt hen aangepaste preventiemaatregelen en veilig gedrag op de werf aangeleerd. De maatregel gaat ten laatste in op 31 maart 2023, maar vermoedelijk zelfs vroeger. De ondertekening van de CAO is in principe voor binnenkort voorzien.

“We doen er alles aan om de bouw veiliger te maken en daar slagen we jaar na jaar in. Toch mogen we niet op onze lauweren blijven rusten en moeten we nog verdere inspanningen leveren om onze sector safer te maken. De Confederatie Bouw heeft daarvoor al een aantal jaren de sensibiliseringscampagne www.safetymypriority.be lopen met voorop tips en ‘best practices’ allerhande”, aldus Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten