Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Beveiliging

Toekomstig asbestattest ook nuttig voor aannemers

Vanaf november heb je een asbestattest nodig om een woning die vóór 2001 werd gebouwd te kunnen verkopen. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) vraagt om voor de verwijdering van asbest een professional in te schakelen. Die krijgen opleidingen en beschikken over de nodige kennis om dit omzichtig en veilig uit te voeren. 

Toekomstig asbestattest ook nuttig voor aannemers
Ecology - stock.adobe.com
Naar schatting is in ruim 2,7 miljoen particuliere woningen asbest aanwezig, goed voor 910.000 ton. Bovendien gaat het om meer dan 3.500 verschillende toepassingsvormen. Door de toenemende verwering nemen de gezondheidsrisico’s toe. 
 
Daarom is een attest met een gedetailleerde inventaris van de asbestrisico’s noodzakelijk. Zo zijn zowel de verkoper als de potentiële koper op voorhand toereikend geïnformeerd. Het attest waarschuwt particulieren die zelf sloop- en/of renovatiewerken willen uitvoeren voor mogelijk asbestgevaar. 
 
Maar ook wie een aannemer wil inschakelen bij een renovatie of sloopwerken, is beter goed geïnformeerd over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Dankzij het attest is de aannemer via de particuliere opdrachtgever vooraf op de hoogte van de asbestinventaris en is die zo beter gedocumenteerd om een offerte op te maken.
 
De opdrachtgever wordt bijgevolg minder geconfronteerd met onverwachte kosten tijdens de werken. Hij loopt dan evenmin een aansprakelijkheidsrisico voor de verontreiniging die wordt verspreid in de omgeving door een onzorgvuldige uitvoering. 
 
Bovendien zijn er dan minder kosten. De verwerking van bouwafval dat door asbest is besmet, is veel duurder. De saneringskost na een onzorgvuldige verwijdering is vaak vele malen groter dan het asbest direct correct en veilig te verwijderen.
 
Uit recente cijfers blijkt dat liefst 90% van de gesloopte gebouwen in Vlaanderen asbest bevat. Asbest uit het sloopafval halen is dus essentieel om een circulaire economie in de bouw mogelijk te maken en tot een hoogwaardig hergebruik van materialen te komen. Bij alle huizen en appartementsgebouwen van vóór 2001 is de kans immers groot dat ze asbest bevatten. Rond sommige verwarmingsbuizen en onder vinylvloeren bijvoorbeeld zit vaak nog losgebonden asbest dat altijd gevaarlijk is. 
 
In daken, gevels, dakgoten en pijpleidingen uit asbestcement was het asbest initieel gebonden maar bijvoorbeeld dakbedekking verweert naarmate het ouder wordt en dat proces begint al na 20 jaar. Daardoor verdwijnt het hechtgebonden karakter van het asbestcement. Asbestvezels komen los te zitten waardoor ze vrijkomen in de lucht of zich verspreiden via het regenwater naar de grond, de regenwaterput of de riolering.
 
“Onze leden-aannemers kennen de risico’s van asbestverwijdering. We organiseren continu praktische opleidingen en bijscholingen rond asbest, specifiek per doelgroep. Zo krijgen dakwerkers een andere opleiding dan loodgieters of schrijnwerkers. Ze leren asbest veilig te verwijderen, leren hun mondmaskers en beschermingskledij correct aan- en uit te trekken, leren het asbest veilig te verpakken, enz.”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.  
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten