Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Beveiliging

Verzenders verplicht om veiligheidsadviseur aan te stellen bij transport gevaarlijke goederen

Alle verzenders worden tegen uiterlijk 31 december 2022 verplicht om een veiligheidsadviseur aan te stellen bij het transport van gevaarlijke goederen. Sedert 1 januari 2000 was deze verplichting er enkel voor de betrokken partijen die fysische handelingen uitvoeren bij het transport van gevaarlijke goederen. De nieuwe regelgeving geldt voor wegvervoer (ADR), spoorwegvervoer (RID) en binnenvaart (ADN). Intermodale aspecten, waaronder zeevervoer (IMDG) en luchtvervoer (ICAO/IATA) blijven uiteraard eveneens belangrijk.

Verzenders verplicht om veiligheidsadviseur aan te stellen bij transport gevaarlijke goederen (4)
miguelperfectti@gmail.com
De veiligheidsadviseur heeft een controlerende en adviserende taak en moet nagaan of de voorschriften met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd. Hij of zij zal de onderneming ook adviseren bij de activiteiten in verband met het vervoer van gevaarlijke goederen, met inbegrip van de opleiding en de bewustwording van het betrokken personeel. De veiligheidsadviseur stelt ook een jaarverslag op.
 
Als betrokken partij hebben verzenders de keuze om binnen hun onderneming deze taak op zich te nemen, ofwel een medewerker aan te stellen die deze opdracht verzorgt. Als alternatief kan ook een beroep worden gedaan op iemand buiten de onderneming waarmee een contract voor de huur van diensten is afgesloten. Er is ook steeds een verplichte aanmelding nodig bij de betrokken bevoegde overheden.

Infosessies

De vzw DGT organiseert over dit onderwerp twee keer het seminarie ‘Transport gevaarlijke goederen: Veiligheidsadviseur ADR/RID/ADN nu ook verplicht voor verzenders’. Deze infosessies vinden plaats in Gent (Van der Valk, Akkerhage 10) op donderdag 6 oktober en in Antwerpen (Schipperswelzijn, Straatsburgdok Noordkaai 2) op donderdag 13 oktober. Beide seminaries beginnen om 9 uur en eindigen omstreeks 16.30 uur.
 
Aan het woord komen onder meer gastsprekers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Vlaamse Waterweg en de Sara Adam Group Casier Risk & Insurance. Inschrijvingen kunnen gebeuren via www.dgtvzw.be of www.vzwverkeersveiligheid.be.
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten