Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouw en afwerking

Akkoord over het Vlaamse parkendecreet

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over het decreet dat de erkenning van de toekomstige Vlaamse parken regelt. Vlaams minister Zuhal Demir wil minstens drie extra Nationale Parken en drie Landschapsparken erkennen, maar tot nu toe ontbrak daarvoor een decretaal kader waarin de erkenningsvoorwaarden, de statuten en de beheersstructuur worden geregeld. Bekend was al dat het om omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde moest gaan, die een troef vormen het vlak van recreatie en toerisme. 

Akkoord over het Vlaamse parkendecreet
Een Landschapspark is een geografisch afgebakend gebied dat een grote ruimtelijke samenhang vertoont en heeft een minimale oppervlakte van 10.000 ha. Bij de nationale parken moet de oppervlakte van de natuurkernen op het moment van de erkenning minimaal 5.000 ha zijn. 24 jaar na de erkenning moet de natuurkern uitgebreid zijn tot minimaal 10.000 ha. Het bestuursorgaan voor de parken is evenwichtig samengesteld uit de lokale besturen, en de betrokken landbouworganisaties, natuur- en erfgoedverenigingen, private eigenaars, enz., op voorwaarde dat zij het beheer van hun terrein hebben afgestemd op de doelstellingen van het Vlaams park.
  
Momenteel zijn de zeven kandidaten Landschapsparken en zes kandidaten Nationale Parken in begeleiding voor de opmaak van een masterplan. Dat moet in het voorjaar van 2023 leiden tot een finale keuze door de Vlaamse regering van de definitieve bijkomende parken. Het ontwerpdecreet gaat nu naar de adviesraden en de Raad van State en komt dan voor de definitieve goedkeuring terug naar de ministerraad.
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten