Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouw en afwerking

Circulair Marie-Elisabeth Belpaire kantoorgebouw in gebruik genomen

Het nieuwe Marie-Elisabeth Belpaire kantoorgebouw van de Vlaamse overheid vormt een indrukwekkend voorbeeld van circulariteit en duurzaamheid. Lees: hergebruik van materialen, nieuwe cradle-to-cradle gecertificeerde materialen en het delen van de opgewekte energie met de andere gebruikers van het gebouw.

Ontwerp zonder titel - 2024-02-19T150957.138
De Werkvennootschap

De opening van het Belpairegebouw vormt het sluitstuk binnen de vastgoedstrategie van de Vlaamse overheid om de administratie in de Noordwijk te concentreren in het Belpaire-, Conscience- en Teirlinckgebouw. De 4.800 medewerkers die nu nog gehuisvest zijn op andere locaties zullen dit jaar nog naar het Belpairegebouw verhuizen.

De concentratie in een beperkt aantal gebouwen leidt niet alleen tot minder kosten en belastingen, maar het bevordert ook de samenwerking tussen entiteiten. Het Belpairegebouw biedt de mogelijkheid om efficiënt specifieke infrastructuur en faciliteiten te voorzien voor alle medewerkers.

Unieke structuur en een mix van functies

De twee torens van het vroegere WTC-complex zijn omgebouwd en met elkaar verbonden door een nieuw volume van 14 verdiepingen met dubbele hoogte.

Het multifunctioneel gebouw maakt deel uit van het ZIN-project en biedt onderdak aan diensten van de Vlaamse overheid, maar omvat ook woongelegenheden en een hotel. De drie functies worden op een innovatieve manier gecombineerd, met een afwisseling van kantoor- en woonverdiepingen, en blijven zo afzonderlijk toegankelijk.

Bijna energie-neutraal

Het Belpairegebouw scoort hoog op het vlak van duurzaamheid. Volgens de duurzaamheidsmeter ‘GRO’ wordt het resultaat ‘uitstekend’ behaald en het E-peil (E15) is het laagste van alle gebouwen. De reden hiervoor zijn onder meer een koude-warmteopslagsysteem waarbij warmte en koude uit de bodem onttrokken worden en een verregaande toepassing van zonnepanelen op het dak en de zijgevels. De zelf opgewekte energie wordt overigens gedeeld met de andere gebruikers van het gebouw. Zij kunnen er van gebruik maken op momenten wanneer de Vlaamse overheid een overschot heeft en omgekeerd.

Strenge eisen voor circulariteit 

Circulariteit stond van in het begin voorop bij dit project. De grondstoffen van het bestaande gebouw werden daarom maximaal benut. De ondergrondse verdiepingen en de circulatiekernen bleven behouden. Wat wel werd afgebroken kreeg een nieuw leven. Het nieuwe gebouw bestaat voor 68% uit ter plaatse hergebruikte of gerecycleerde materialen.

Het circulaire denken uit zich ook in de toekomstgerichte opvatting van het gebouw. De neutrale opbouw zorgt ervoor dat binnen éénzelfde basisopbouw zowel kantoren, woningen als hotelkamers ingericht kunnen worden. Het gebouw is dus niet enkel gericht op de noden van vandaag maar kan ook aangepast worden aan de noden van morgen.

Ontwerp zonder titel - 2024-02-19T150928.110
De Werkvennootschap
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten