Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouw en afwerking

Isolatiebarometer: isoleer met zicht op de lange termijn

Ingenieursbureau Exergie onderzocht de invloed van thermische isolatie en energiezuinige technieken op het nieuwe energieprestatiecertificaat voor een niet-residentiële eenheid (EPC NR). De resultaten staan in de 'Isolatiebarometer' die Recticel jaarlijks uitbrengt.

Ontwerp zonder titel (22)

Sinds begin 2023 moet elk niet-residentieel gebouw, groter dan 500 m², dat in Vlaanderen verkocht of verhuurd wordt, beschikken over een EPC NR. Vanaf 2026 moeten grote niet-residentiële gebouweenheden ook zonder verkoop- of verhuurtransactie over een EPC beschikken. 

Hoewel niet-residentiële gebouwen een kleiner aandeel hebben in het totale gebouwenpark dan residentiële gebouwen, is hun aandeel in de totale energieconsumptie en broeikasgasuitstoot verhoudingsgewijs veel hoger. Daarom is het van groot belang om actie te ondernemen in niet-residentiële gebouwen. In België wordt ongeveer 87% van het brandstofverbruik in niet-residentiële gebouwen gebruikt voor ruimteverwarming. Aardolie en aardgas zijn nog steeds de meest gebruikte energiebronnen. 

In de studie werden verschillende renovatiescenario’s ontwikkeld voor een L-vormig gebouw met een kantoorfunctie. Door middel van dynamische gebouwsimulaties heeft Exergie een realistische inschatting gemaakt van het jaarlijkse energieverbruik. Hierbij werden ook het comfort en welzijn van de gebruikers niet uit het oog verloren. Zo bleek bijvoorbeeld dat de comforttemperatuur in een niet-geïsoleerd kantoorgebouw moeilijker weer op peil kan worden gebracht als de warmtepomp gedurende het weekend wordt uitgeschakeld. 

De Isolatiebarometer 2023 trekt vijf conclusies:

  1. Isoleer de bouwschil en volg het Trias Energetica-principe.
  2. Leg de lat hoger voor energie-efficiëntie: een EPC NR met energielabel B is haalbaar, maar let ook op de energiescore.
  3. Isolatie heeft een gunstige invloed op de CO2-uitstoot en de verbruikskosten én draagt bij aan de vergroening van het elektriciteitsnet.
  4. Hou rekening met het comfort en welzijn van de gebruikers.
  5. Neem slimme verbeteringen meteen op in het masterplan, zoals zonwering, uitbreiding van de PV-installatie, energiezuinige apparatuur en lichtsturing, en slimme koelinstallatie.

“Gebouweigenaars hebben baat bij een robuust masterplan en een holistische visie,” zegt Dirk Vermeulen, Head of Technical Management bij Recticel Insulation. “Isolatie is een bekende eerste stap, maar vervolgens moeten de technieken worden afgestemd op het isolatieniveau dat is aangebracht. Het is vaak moeilijk om later ingrepen aan een gebouw te doen. Daarnaast zal de regelgeving naar verwachting steeds strenger worden, wat de noodzaak benadrukt om op lange termijn te denken en te handelen.”

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten