Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouw en afwerking

Onvrede over het niet verlengen van lage btw op sloop en heropbouw

Een aantal goede aanzetten, maar globaal gezien had het meer moeten zijn. Zo reageert bouwfederatie Embuild na een eerste analyse op het begrotingsakkoord van de federale regering. Ronduit ontevreden is de bouwfederatie over het niet verder verlengen van de verlaagde btw van 6% op sloop en heropbouw na 2023, zeker nu de woningbouwers het aantal contacten en contracten zienderogen zien afnemen. 

Onvrede over het niet verlengen van lage btw op sloop en heropbouw
gabort - stock.adobe.com
Een verlenging van deze maatregel is volgens Niko Demeester, de topman van Embuild, nodig om zekerheid te bieden aan projecten die nu nog in een beginfase zitten, maar waarvan de vergunning binnenkort wordt afgeleverd en er vervolgens een afbraak dient te gebeuren. Ook wanneer het gaat over grotere bouwprojecten krijgt men die bouwtermijn in de praktijk voor eind december 2023 niet of moeilijk af. Sloop en heropbouw van verouderde panden is bovendien vaak veel efficiënter om de energiefactuur drastisch te reduceren dan gedeeltelijke renovatie. Daarom blijft Embuild aandringen dat deze maatregel ook na 2023 zou blijven gelden. Daarnaast riskeren de investeringen in woningen ook verder onder druk te komen door de afschaffing van de woonbonus voor de tweede woning en de volgende woningen. 
 
De maatregel om de loonkost voor werkgevers te temperen (via het kwijtschelden en uitstellen van de werkgeversbijdragen op het extra loon als gevolg van indexering) is voor Embuild een stap in de goede richting maar onvoldoende om de ontsporende loonkosten echt aan te pakken. De federale regering zorgt met een extra enveloppe van 3 miljard euro over een periode van tien jaar voor bijkomende investeringen in het spoor. Dat is noodzakelijk om onze spoorinfrastructuur te moderniseren en betekent goed nieuws voor bouwbedrijven die in dat marktsegment actief zijn, ook al wordt het eerste jaar amper 118 miljoen besteed en is er dus sprake van een groeitraject.
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten