Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouwprojecten

Brussel zoekt architectenteam voor het Huis van Autisme

De Brusselse regering wil op de site Usquare.brussels op de hoek van de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat in Elsene een Huis van Autisme realiseren. Dit informatiecentrum voor iedereen die betrokken is bij autismespectrumstoornissen, zal worden ondergebracht in een gebouw met een erfgoedkarakter. Het project is toevertrouwd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), die sinds enkele jaren de verbouwing van de voormalige Fritz Toussaintkazerne coördineert. Via de Brusselse Bouwmeester lanceert de MSI nu een oproep tot architecten. De uiterste indieningsdatum is 27 januari om 14 uur.

Brussel zoekt architectenteam voor het Huis van Autisme

De opdracht volgt na een haalbaarheidsstudie. De architecturale programmeringsopdracht moet het concept van het autismecentrum in ruimtelijke termen en in overeenstemming met de voorgestelde locatie definiëren. Ze moet de grote lijnen van het architecturale programma in functionele termen vaststellen, het programma en de specifieke verwachtingen op het gebied van uitrusting en inrichting verfijnen met een comité van gebruikers of hun vertegenwoordigers en een structurele diagnose van de betrokken gebouwen opstellen, evenals een kostenraming maken voor de renovatiewerkzaamheden.


Voor de uitvoering van deze opdracht zoekt de MSI een multidisciplinair team. De selectiecriteria zijn de geschiktheid van de samenstelling van het team om de opdracht uit te voeren (15%), de methodologie en de samenhang van de mobilisatie van het team en de verdeling van de erelonen in verhouding tot de opdracht en de voorgestelde methodologie (55%) en de prijs (30%). Drie tot vijf teams zullen later worden uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten