Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouwprojecten

Mathieu Gijbels, Helsen & Van Com en partners bouwen Construction Academy

De Confederatie Bouw Limburg heeft de opdracht voor de bouw van de nieuwe Bouwcampus toegewezen aan het consortium Mathieu Gijbels / Helsen & Van Com Architecten en partners Van de Kreeke, Geert De Bruyn en AEW. Hun voorstel beantwoordde het best aan de vooropgestelde eisen, al dienden alle drie geselecteerde kandidaten voor de laatste fase een erg sterk voorstel in.

Mathieu Gijbels, Helsen & Van Com en partners bouwen Construction Academy

'Het gebouw op het Wetenschapspark in Diepenbeek wordt de spil en het kloppende hart van de Limburgse bouwsector, de thuis van de Confederatie Bouw Limburg en van de Construction Academy. Onze sector heeft immers behoefte aan een accommodatie die zich leent tot permanente bijscholing, zodat innovatieve bouwtechnieken sneller ingang kunnen vinden en onze bouwbedrijven vooruitstrevender gaan werken', glundert Erik Keijers, voorzitter van de Confederatie Bouw Limburg.

De locatie van de nieuwbouw vlakbij de opleiding bachelor en master Bouw is essentieel voor de realisatie van de triple helix, waarbij de Confederatie Bouw Limburg samen met de overheid en de academische wereld (UHasselt en PXL) zal werken aan de transformatie van de bouwsector. Al van bij de opbouw zal het complex trouwens fungeren als een educatief project, waarbij de bachelor- en masteropleidingen Bouw en Architectuur betrokken zullen worden in de verschillende fases van het bouwproces.

'Zo kunnen deze studenten van nabij een groot bouwproject volgen en een aantal leerrijke technieken toegepast zien', beklemtoont Chris Slaets, directeur van de Confederatie Bouw Limburg. Ook nadien zal het gebouw een educatieve rol blijven spelen. Zo zal de 'life cycle cost' worden gevisualiseerd, waardoor de financiële kosten en baten van deze constructie in kaart worden gebracht. Zo kunnen de investerings-, beheers- en onderhoudskosten onderling vergeleken worden.

Dit alles moet leiden tot nieuwe samenwerkingen en synergieën waaruit Limburgse bouwbedrijven een competitief voordeel kunnen puren.

Het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) duidde duidelijk aan dat de Limburgse bouwsector zich moet versterken. In het kader van het SALK lanceerde de Confederatie Bouw Limburg daartoe samen met de provincie Limburg en de Vlaamse overheid het toekomstproject Transformatie Bouw Limburg, waarin wordt gewerkt rond tien thema's die de sector zelf heeft aangebracht: de Werf van de toekomst, Universal Design, Sociaal innoveren, Proeftuinen innovatie in de bouw, Life cycle cost, Lean management, HVAC 2020, BIM en ketensamenwerking, het Applicatiecentrum voor bouw & beton en de Construction Academy ofte de Limburgse Bouwcampus.

'Onze bouwsector is met 2.300 werkgevers en 18.000 jobs erg belangrijk inzake tewerkstelling en toegevoegde waarde en vormt een belangrijke economische pijler voor onze provincie. Hij staat echter voor grote uitdagingen zoals de toegenomen internationale concurrentie, de toepassing van de regelgeving betreffende energieprestaties van gebouwen en de noodzaak om duurzame bouwtechnieken toe te passen. Om op deze uitdagingen te anticiperen, hebben wij de ondersteuning van de Limburgse bouwsector bij de opmaak van het SALK bepleit', signaleert de Limburgse gedeputeerde van Economie Marc Vandeput.

Permanente bijscholing

De Confederatie Bouw Limburg kent beter dan wie ook de opleidingsnoden van de Limburgse bouwsector en kan zo optimaal inspelen op nieuwe kansen voor duurzaam, levenslang en energiezuinig bouwen. Duurzaamheid en de CO2-uitstoot vormen belangrijke aandachtspunten in het provinciale, Vlaamse, Belgische en Europese beleid. 'Om al deze nieuwe uitdagingen aan te kunnen, hebben we nood aan een plek waar de bouwsector terecht kan met vragen en waar hij zich permanent kan bijscholen. Hiervoor bouwen we in het Wetenschapspark Diepenbeek de Construction Academy', verklaart Chris Slaets.

Als alle vergunningen toegekend zijn, verwacht hij dat begin april 2016 de eerste spade in de grond kan worden gestoken. Het project moet ook helpen om innovatieve technieken sneller in de woningbouw en bouwopdrachten toe te passen. Kortom, de Confederatie Bouw Limburg wil met de Construction Academy een innovatieve toekomst voor de bouw waarborgen in een complex waarin het aangenaam werken, vergaderen en netwerken is.

Duurzaam landmark

Het 1.500 m² grote, bijna-energieneutrale gebouw, dat in zijn atrium zowat 400 gasten kan ontvangen en over een heleboel zalen voor opleidingen en demonstraties beschikt, moet een duurzaam landmark worden waarin de recentste innovaties in de bouwsector worden toegepast. Het project vergt een investering van 3,2 miljoen '.

'Limburg voorziet voor de bouw van de Construction Academy een investeringssubsidie van 750.000 ' vanuit de provinciale SALK-middelen. Daarnaast rekenen we op 1 miljoen ' aan Europese middelen uit het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)', meldt gedeputeerde van Economie Marc Vandeput. De resterende 1,5 miljoen ' zal moeten worden bijgepast door de Confederatie Bouw.

'De Construction Academy is meer dan Transformatie Bouw alleen. Ze weerspiegelt het gedachtegoed van toekomstbouwers, geworteld in het heden en gebruik makend van de best beschikbare techniek', besluit directeur Chris Slaets.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten