Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouwprojecten

Nieuw logistiek centrum op Raghenosite in Mechelen

De Ragheno-site is het grootste stadsontwikkelingsproject van Mechelen. De stad wil de site herbestemmen naar een kwaliteitsvol en duurzaam gebied voor wonen en werken. Eén van de projecten is de bouw van het nieuwe logistieke centrum van de NMBS. Daarvoor wordt momenteel een oud kantoorgebouw aan de Motstraat afgebroken.

Nieuw logistiek centrum op Raghenosite in Mechelen

Cruciaal bij de ontwikkeling van Ragheno is de relatie met de overliggende Centrale Werkplaats van de NMBS. Twee loodsen van de Centrale Werkplaats van de NMBS moeten gedeeltelijk afgebroken worden. De twee bestaande loodsen dienen vervangen te worden door een nieuw logistiek centrum om de werking van de Centrale Werkplaats te garanderen. De site van de Centrale Werkplaats moet hiervoor uitgebreid worden langs de zijde van de Motstraat.

De realisatie van het logistieke centrum is noodzakelijk om gronden van de NMBS te kunnen vrijmaken. Op de vrijgekomen gronden komen de Arsenaalverbinding, het centrale park, de sporthal en een private ontwikkeling. De Arsenaalverbinding die de Leuvensesteenweg zal verbinden met de Margaretatunnel vormt de grens tussen de Centrale Werkplaats en de toekomstige ontwikkelingen. Ook hiervoor dient de nodige grondverwerving te gebeuren.

De herontwikkeling van Ragheno vergt grote investeringen van Mechelen. Daarom legt de stad stedenbouwkundige lasten op aan de projectontwikkelaars. Met de drie grotere partijen in het projectgebied (MG Real Estate, NMBS/De Leewe en Mechelen Ragheno Site) werden principe-overeenkomsten gesloten met betrekking tot de ontwikkeling. Per partij zijn er afspraken opgenomen in functie van de ontwikkeling op de betreffende site van de grondeigenaar. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten