Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouwprojecten

Onderzoek op komst naar toekomst waterrecreatie in Vlaams-Brabant

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde zopas de overheidsopdracht goed voor de aanstelling van een studiebureau dat de mogelijkheden voor waterrecreatie op de domeinen van Huizingen, de Halve Maan in Diest en Kessel-Lo in Leuven zal moeten onderzoeken. De studie verloopt in twee fasen.

Onderzoek op komst naar toekomst waterrecreatie in Vlaams-Brabant

In de eerste fase wordt een basisanalyse per domein gemaakt. Die analyse vormt het vertrekpunt waaraan de verschillende mogelijkheden van waterrecreatie zullen worden gekoppeld en getoetst. Voor elk domein worden hierna vier scenario’s onderzocht: de verbouwing van de bestaande infrastructuur, nieuwbouw, de bouw van een zwemvijver en de inrichting van speelwater.

Naast een kostenraming per scenario wordt de geschiktheid en wenselijkheid in een sterke-zwakteanalyse onderzocht. In deze fase zullen ook gesprekken met de omliggende gemeenten, met privépartners en met Vlaanderen worden gevoerd om te kijken of en op welke manier samenwerkingen mogelijk zijn. De deputatie zal op basis van de onderzoeken uit de twaalf scenario’s twee toekomstbeelden per domein kiezen. 

In de tweede fase worden deze twee toekomstbeelden per domein verder onderzocht en uitgediept. In deze fase wordt er meer dan een loutere vergelijking van verschillende bouwconcepten verwacht. Deze toekomstbeelden worden uitgewerkt en bevatten een schetsontwerp met grootteordes van de verschillende wateroppervlaktes en/of speelzones. 

Daarnaast wordt ook een gedetailleerde kostenraming gevraagd met inbegrip van de investerings- en exploitatiekosten, maar ook tariefstructuren en andere inkomstenbronnen. Ten slotte bevatten de toekomstbeelden een becijfering of uitgangspunten omtrent eventuele samenwerkingsovereenkomsten met mogelijke partners. De definitieve keuze zal worden gemaakt in de volgende legislatuur. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten