Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouwprojecten

Vergunning voor brandweerkazerne met sportzaal in Anderlecht

Het Brusselse Gewest heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en een grote sportzaal in de Kuregemwijk in Anderlecht afgeleverd. Het architectenbureau Bogdan & Van Broeck (sinds kort &bogdan) won samen met een multidisciplinair team de openbare aanbesteding die de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) had uitgeschreven voor het project aann de Bergensesteenweg 409. Zodra de milieuvergunning wordt afgeleverd kan de MSI verder gaan met de toewijzing van de bouwopdracht, in principe tegen het einde van dit jaar. Daarna kunnen de werken die ongeveer twee jaar zullen duren van start gaan.

Vergunning voor brandweerkazerne met sportzaal in Anderlecht
Bogdan & Van Broeck

De nieuwbouw aan het kanaal heeft een bruto-oppervlakte van ongeveer 6.700 m², waarvan ongeveer 2.000 m² bestemd is voor de sportinfrastructuur. De sportzaal wordt gedeeld door de Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) en de wijk, met afzonderlijke ruimtes voor de brandweerlieden en de sporters. De gemeente Anderlecht zal instaan voor het beheer van de sporthal.

De MSI ontving 59 kandidaturen voor de openbare aanbesteding die ze had uitgeschreven. Hieruit werden vijf groepen geselecteerd, die elk een offerte van hoge kwaliteit indienden: Atelier 229, Bogdan & Van Broeck- Bas, Dhooge & Meganck - HCVA, HUB-Tractebel en Label-Bovenbouw. Een jury bestaande uit toekomstige gebruikers, betrokken administraties en experts selecteerde het voorstel van het bureau Bogdan & Van Broeck, omdat dit het beste beantwoordde aan de diverse verwachtingen, onder meer over de werking van het project en over de architecturale en stedelijke kwaliteiten.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten