Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouwprojecten

Vernieuwing Marguerite Durassquare in Brussel kan starten

Het Brusselse Gewest leverde aan de dienst Groene Ruimte van de stad Brussel een stedenbouwkundige vergunning af voor een nieuwe Marguerite Durassquare. Dat gebeurde na een aanpassing van de oorspronkelijke plannen uit 2021 die volgens staatssecretaris van Stedenbouw Pascal Smet niet ambitieus genoeg waren. ​

Vernieuwing Marguerite Durassquare in Brussel kan starten
Stad Brussel

Het project wordt nu veel beter geïntegreerd in de omliggende stad en de verkeersveiligheid en het comfort voor fietsers gaat er flink op vooruit. Het centrale deel van Marguerite Durassquare wordt heringericht als een wandelas met groene zones. Lange banken nodigen uit tot rust en ontmoeting. In de groene zones wordt ruimte voor verschillende stedelijke functies voorzien, zoals een speelzone, een hondenzone en ontspanning.

​In vergelijking met het oorspronkelijk ingediende project verdwijnen de dwarse parkeerplaatsen langsheen de Timmerhoutskaai en de Schuitenkaaien. Daar waar fietsers in het oorspronkelijke project samen met de voetgangers door het park werden gestuurd wordt deze parkeerstrook vervangen door een breed tweerichtingsfietspad van 3.5 m en een strook regenwatertuinen of klimaatborders van circa 2 m. ​Ook elders in het project wordt er meer aandacht geschonken aan waterdoorlaatbaarheid. Aan de Timmerhoutskaai, de Schuitenkaaien, de Steenkoolkaai en de Kalkkaai worden nieuwe bomenrijen geplant aan de gevelzijde tussen de bestaande parkeerplaatsen. 

Een logische volgende stap is deze principes van kwaliteitsvolle openbare ruimte en vergroening, ook door te trekken naar de Varkensmarkt en het kruispunt van de Léon Lepagestraat en de Vlaamsesteenweg. Er wordt gewerkt aan een heraanlegproject voor deze zone, zodat ze beter aansluit bij de square.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten