Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Bouwprojecten

VUB en ULB kiezen architecten voor universitaire site

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) hebben de associatie van architectenbureaus evr-architecten, BC Architects en Callebaut Architecten met het VK Engineering-kantoor gekozen voor de renovatie en reconversie van zeven gebouwen van de site van de oude Rijkswachtschool in Elsene. Het totale budget voor deze eerste fase van uitvoering van de ontwikkeling van de site bedraagt meer dan 21 miljoen €.

vub en ulb
Vrije Universiteit Brussel
De VUB en de ULB, verenigd in een adviescomité dat voorts bestaat uit de Brusselse Meester-architect en verschillende experts, hebben de ploeg ontwerpers uit vijf inschrijvers gekozen op basis van architecturale schetsen en een budgetraming. De vijf werden in maart in een eerste fase geselecteerd na een oproep aan ontwerpers. De vier andere ontwerpploegen waren Algemeen-Architects’ Assembly, met kantoren Bollinger & Grohmann, MK Engineering, Daidalos, Kamar en Ecores; AM Agwa in samenwerking met het Duitse Muck Petzet Architekten en met JZH, Enesta, Scala en Sixco-kantoren; de tv Origin Architecture & Engineering in samenwerking met noAar­chitecten en de kantoren van SGI, Daidalos en Arvico; en de tv B-architecten in samenwerking met architectenbureau Brut en de kantoren Karrur, Omgeving, Util, De Fonseca, Adviesbureau en Common Ground. De laureaat krijgt zes maanden de tijd om een voorontwerp te ontwikkelen dat begin 2019 verwacht wordt.

De site van de oude Rijkswachtschool ligt in Elsene en wordt omsloten door de Generaal Jacqueslaan, de Kroonlaan, de Fritz Toussaintstraat en de Juliette Wytsmanstraat. Zeven gebouwen zijn betrokken in deze eerste fase van het project Usquare.brussels. Vijf daarvan hebben een opmerkelijke architecturale en erfgoedwaarde en worden ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Brusselse Gewest.

Concreet moeten deze gebouwen een herstructurering ondergaan, zodat ze universitaire projecten van de ULB en VUB kunnen huisvesten: een instituut voor geavanceerde studies gericht op het onthaal van buitenlandse toponderzoekers, een tolkencentrum en een onderzoekscentrum - beide interdisciplinair en gewijd aan duurzame ontwikkeling - en een internationaal onthaalcentrum voor internationale studenten en onderzoekers. De oude manege die zich op de site bevindt, wordt een overdekte markt voor duurzame voeding.

Daarnaast zal de reconversie van de site Usquare.brussels ook een gemeenschappelijk Fablab omvatten, een incubator voor bedrijven, accommodatie voor bezoekende studenten en onderzoekers, gezinswoningen en openbare ruimtes.

De reconversie van de gebouwen zal volgens de uitgangspunten duurzame ontwikkeling en ontwikkeling van de circulaire economie gebeuren. Vanuit deze insteek werden de inschrijvers opgeroepen om innovatieve werkwijzen te ontwikkelen voor het cyclische gebruik van grondstoffen in een milieuvriendelijke en socio-economische aanpak, om zo een site te ontwikkelen die een voorbeeldfunctie kan hebben op dit domein.

Eerste fase

In het ontwerp dat ze aan het Adviescomité hebben voorgelegd, stellen evr-architecten, BC Architects en Callebaut Architecten samen met het kantoor VK Engineering volgende veranderingen voor: reconstructie met behoud van structuren van de gebouwen A’ en C’; een tweede ingang aan de Juliette Wytsmanstraat; en de ontsluiting van de site door een doorgang te creëren die de Generaal Jacqueslaan met het centrale plein (de voormalige Erekoer) zal verbinden. Het project mikt op een koolstofbalans van nul, anticipeert op het volgende leven van het gebouw, stelt flexibele ruimtes voor die kunnen evolueren en getuigt van een globale visie op de heroriëntatie van de volledige site. Technisch gezien zijn sommige voorstellen deels atypisch met isolatietechnieken die gebruik maken van de natuurlijke inertie van de gebouwen.  Op basis van dit ontwerp zal de laureaat verder werken aan de ontwikkeling van een projectontwerp tegen begin volgend jaar.

Dit contract wordt gelanceerd in het kader van het project “International University City”, uitgevoerd door de ULB, de VUB en het Brussels Gewest in het kader van het EFRO Operationeel Programma 2014-2020 van het Brusselse Gewest.

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten