Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Constructie

Bezwaren tegen omgevingsvergunning kunnen binnenkort anoniem

Binnenkort zullen bezwaren tegen een omgevingsvergunning volledig anoniem kunnen worden ingediend. Dat staat in een recente wijziging van het omgevingsvergunningsbesluit. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) adviseerde eind vorig jaar om anonieme bezwaren niet toe te laten.

Bezwaren tegen omgevingsvergunning kunnen binnenkort anoniem

De wijzigingen in het ontwerpbesluit omvatten ook de digitale inzage van het volledige dossier tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn na de beslissing. Ook de auteursrechtelijk beschermde plannen zullen via het Omgevingsloket online raadpleegbaar zijn. Dit laatste is mogelijk gemaakt door een nieuwe federale uitzondering op de auteursrechten. Tijdens de beroepstermijn na de beslissing zullen ook de adviezen en bezwaren online raadpleegbaar zijn. 

Bezwaren gaan via het Omgevingsloket ook naar de adviesinstanties en de aanvrager, zodat die daarmee rekening kunnen houden. Bij bezwaren via het loket ziet de aanvrager echter niet de persoonsgegevens van de bezwaarindiener. Bezwaren kunnen op twee manieren binnenkomen: via het Omgevingsloket (digitaal online) of daarbuiten, bijvoorbeeld op papier (analoog). Bij bezwaren via het loket, is de standaard dat zij openbaar zijn zonder de persoonsgegevens. Bij andere bezwaren laat het ontwerpbesluit die tussenoplossing niet toe. Het bezwaar dat niet via het loket binnenkomt, wordt volledig openbaar, met de persoonsgegevens indien die er in staan. Er komt dus meer info openbaar dan voor een bezwaar via het loket. Als de bezwaarindiener dat wil vermijden, dan moet hij anoniem indienen. 

Voor de VVSG is de bescherming van de persoonsgegevens is een essentiële voorwaarde om bezwaarindieners niet nodeloos af te schrikken. Anonieme bezwaren wil de VVSG echter niet toelaten omdat de drempel in dat geval te laag zou zijn. Een papieren bezwaar mag niet ‘voordeliger’ zijn dan online. Dat is in het ontwerp echter wel het geval. De standaardoplossing voor bezwaren via het loket – de inhoud openbaar, de persoonsgegevens niet – moet volgens de VVSG gelden voor alle bezwaren, ongeacht via welke weg ze binnenkomen. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten