Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Constructie

Hoe doorvoeringen in brandwerende houten wanden correct afdichten?

Het succes van houtbouw doet vragen rijzen over de brandveiligheid van de gebouwen. Het is dan ook cruciaal dat de doorvoeringen in brandwerende muren en vloeren correct afgedicht worden (zie TV 254). Dit geldt ook voor houtskeletwanden of massieve houten wanden. Goed nieuws: er bestaan steeds meer oplossingen voor!

Ontwerp zonder titel - 2023-10-30T100819.049
Buildwise

LICHTE HOUTSKELETWANDEN


  • Wanneer er in een lichte metaalskeletwand een geslaagde proef uitgevoerd werd op een brandwerende voorziening (volgens de norm NBN EN 1366-3), dan mag deze ook toegepast worden in een lichte houtskeletwand. Wel moeten de volgende criteria nageleefd worden:
  • de brandweerstand van de houtskeletwand moet minstens gelijk zijn aan deze van de beproefde metaalskeletwand
  • de houtskeletwand moet uit minstens evenveel platen/panelen opgebouwd zijn als de metaalskeletwand
  • indien de spouw van de wand opgevuld is met brandbare isolatie, dan moet deze over een breedte van minstens 100 mm rond de doorvoering in de wand vervangen worden door een onbrandbare isolatie (A1 of A2). Bij holle wanden moet er eveneens een dergelijke isolatie toegepast worden
  • tussen de doorvoering en het houten stijl- en regelwerk moet een er veiligheidsafstand van minstens 100 mm gelaten worden.

MASSIEVE HOUTEN WANDEN

In tegenstelling tot bij lichte wanden mogen de resultaten voor de andere wandtypes volgens de proefnormen nog niet rechtstreeks toegepast worden op wanden van het type CLT (gekruist gelamelleerd hout).

Massieve houten wanden vallen sinds 2021 onder de proefnorm NBN EN 1366-3. Dit betekent dat de resultaten van een doorvoeringsproef op deze wanden ook gelden voor andere houten wanden. Er moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Zo moeten de brandweerstand en de wanddikte beide minstens gelijk zijn aan deze van de wand waarop de brandweerstandsproef van de doorvoering uitgevoerd werd. Er gelden ook enkele bouwcriteria en criteria met betrekking tot het brandgedrag (betere of gelijke brandreactie, kleinere of gelijke carbonisatiesnelheid ...).

Hoewel oplossingen voor doorvoeringen in massieve houten wanden welkom zijn, vragen ze van de fabrikanten tal van proeven om hun gamma te kunnen uitbreiden. De bouwsector heeft echter niet op een overvloed aan oplossingen gewacht om zich op houtbouw te storten. In afwachting van een even uitgebreid aanbod als voor de traditionele bouw zijn er dus oplossingen nodig om de brandveiligheid van de gebouwen te garanderen.

Een typeoplossing bestaat erin om in de houten wand plaatselijk een op een ander wandtype geteste en goedgekeurde situatie na te bootsen (zie Buildwise-artikel 2019/01.07 en afbeelding 1). Hiertoe wordt in de houten wand een grote opening gemaakt die opgevuld wordt met één of twee rotswolplaten met hoge dichtheid, een lichte wand of metselwerk. De opvulling moet strikt voldoen aan de minimale eisen uit het classificatierapport van de brandwerende voorziening (dichtheid, dikte, aantal platen/panelen, brandweerstand, eventuele coating ...). Wanneer men opteert voor rotswolplaten, dan moeten de maximaal toegelaten afmetingen bij het maken van de opening in de wand gerespecteerd worden. Vervolgens wordt de brandwerende voorziening strikt volgens de voorschriften van de fabrikant aangebracht en afgedicht.

Doorvoering in een massieve houten wand opgevuld met rotswol.

Ontwerp zonder titel - 2023-10-30T100848.888
Buildwise

De bevestigingen van de doorgevoerde elementen (leidingen, kanalen, kabels ...) moeten op hun beurt uitgevoerd worden volgens de eisen uit het classificatierapport van de brandwerende voorziening en moeten doorgaans op maximum 500 mm van de wand geplaatst worden.

De voorzieningen voor houten constructies worden niet behandeld in de huidige versie van de TV 254 over het brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden. De toekomstige herziening van deze TV zal een overzicht geven van de voorzieningen die geschikt zijn voor doorvoeringen in houten wanden.


Bron: het artikel ‘Houtbouw: oplossingen voor doorvoeringen in brandwerende wanden’ van ir.-arch. Donatienne Boulanger, onderzoekster bij het laboratorium ‘Schrijnwerk en gevelelementen’, in het Buildwise Magazine van maart-april 2023. Enkel het originele artikel, te vinden op www.buildwise.be, geldt als referentie.


Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten