Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Constructie

Hogeschool Thomas More en Mechelen werken samen voor kleine vergunningsdossiers

Het proefproject waarbij de stad Mechelen en hogeschool Thomas More samenwerken om kleine vergunningsdossiers voor tuinhuizen, gevelwijzigingen en aanbouwen te behandelen, is een groot succes. Sinds de start van het project eind 2021, werden reeds tachtig dossiers ingediend via Thomas More. Hierdoor kunnen inwoners van Mechelen zich laten bijstaan door studenten van de hogeschool voor wat betreft het opmaken en indienen van omgevingsdossiers. Dit houdt in: het opmeten en uittekenen van de bestaande situatie, het uittekenen van de nieuwe situatie, het opstellen van een dossier en het indienen via het Omgevingsloket Vlaanderen. Door deze aanpak wordt de kans op (tijdelijk) onvolledige of onontvankelijke dossiers, aanzienlijk verminderd. Het testproject in Mechelen wordt verlengd.

Hogeschool Thomas More en Mechelen werken samen voor kleine vergunningsdossiers

Voor veel toepassingen zonder structurele werken, is in Vlaanderen geen medewerking van een architect verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen. Maar de werken zijn vaak wel vergunningsplichtig en het indienen in het Omgevingsloket Vlaanderen is niet eenvoudig, waardoor het gevaar bestaat dat dossiers niet of gedeeltelijk onvolledig zijn. Daarom werd eind 2021 een proefproject opgestart met ID&A Mechelen, het expertisecentrum voor Interieur, Design & Architectuur van Thomas More. Dit om burgers te helpen bij het indienen van een volledig en ontvankelijk dossier voor de aanvraag tot bouwvergunning waarvoor geen architect nodig is. Ook andere steden en gemeenten informeerden zich inmiddels over deze succesformule. Dat betekent dat het project vermoedelijk ook elders navolging zal krijgen.

Wie van deze onafhankelijke dienstverlening gebruik wil maken, kan contact opnemen met omgevingsloket@ideamechelen.be.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten