Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Constructie

Leuven zoekt kandidaten voor Architectuurprijs 2023

Sinds 1998 organiseert de vzw Stad en Architectuur in opdracht van de stad Leuven de Architectuurprijs die om de vier jaar wordt uitgereikt en de meest recente architecturale parels op het Leuvense grondgebied bekroont. Architecten en bouwheren kunnen tot en met 2 maart projecten indienen voor de Architectuurprijs 2023. Een commissie van deskundigen selecteert uit de inzendingen de meest opmerkelijke projecten en stelt deze in het najaar voor in een tentoonstelling en een publicatie. Naast een vakjury die vijf finalisten en de uiteindelijke winnaar zal aanduiden, kan ook het publiek zich uitspreken over de projecten. Tijdens een geëngageerd einddebat waarop de vijf finalisten worden gepresenteerd en verdedigd door leerlingen van Leuvense scholen, duidt het aanwezige publiek zijn favoriet aan.

Leuven zoekt kandidaten voor Architectuurprijs 2023

De ingediende projecten moeten opgeleverd zijn tussen 15 februari 2019 en 15 februari 2023 en zijn afkomstig uit de disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, zowel nieuwbouw als renovatie. Zuivere interieurprojecten komen niet in aanmerking. Projecten kunnen worden ingezonden door de ontwerper, of door de initiatiefnemer (eigenaar, projectontwikkelaar, overheidsinstelling, …). Eenzelfde persoon kan meerdere projecten indienen. 

Het deelnemingsdossier, in het Nederlands opgesteld, moet samengesteld zijn uit het ondertekende inschrijvingsformulier, een presentatiefiche, een technisch dossier, enkel in digitale vorm, bestaande uit diverse bestanden van tekeningen, afbeeldingen en een presentatietekst, het akkoord voor deelname van de bouwheer en een aangifte van in acht te nemen vermelding van auteurs (van foto’s). Bij een renovatieproject moet, naast de nieuwe toestand, ook de oorspronkelijke situatie duidelijk worden gemaakt.  Meer informatie: www.stadenarchitectuur.be.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten