Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Constructie

Nieuw industrieterrein in de maak op Gentse site van ArcelorMittal

ArcelorMittal Belgium en North Sea Port gaan op de Gentse site van de staalfabrikant een nieuw industrieterrein ontwikkelen. Het bedrijventerrein North-C Circular komt op de rechteroever van het Kanaal Gent-Terneuzen en situeert zich tussen het Rodenhuizedok, de havenringweg R4, en de site van ArcelorMittal Belgium. De bedoeling is om dit 150 hectare grote terrein bouwrijp te maken, in te richten met basisinfrastructuur zoals nutsvoorzieningen, te ontsluiten via de weg, het spoor en het water en in te vullen met bedrijven die zich richten op circulaire activiteiten. Tegen 2025 wil de haven tien circulaire activiteiten met innovatieve technologieën of processen aantrekken die sectoren zoals chemie en staal moeten toelaten om de transitie naar een klimaatneutrale haven te maken.

Nieuw industrieterrein in de maak op Gentse site van ArcelorMittal

Voor het volledige terrein is een brownfieldconvenant in de maak tussen North Sea Port, ArcelorMittal Belgium en de Vlaamse overheid. Op 40 hectare van dit gebied liggen historische baggerdepots die de directe ontwikkeling van het terrein verhinderen. Met het convenant kunnen deze onderbenutte gronden op een grondige en gestructureerde wijze worden omgezet in een bedrijventerrein en verder worden gebruikt. De bijhorende boscompensatie zal zoveel mogelijk in de nabije omgeving worden uitgevoerd. Het definitieve brownfieldconvenant wordt deze zomer verwacht. Hierna kan in 2023 en 2024 de voorbereiding van de projectuitvoering gebeuren (studies, opmaak masterplan, milieueffectenrapport, omgevingsvergunning). Volgens de huidige planning zal eind 2024 de eerste spade in de grond worden gestoken. De inrichting van het hele terrein zal een tiental jaren in beslag nemen.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten