Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Constructie

Zestig kalenderdagen tijd om hinderpremie aan te vragen

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt al jarenlang een wijziging en versoepeling van de aanvraagprocedure voor de hinderpremie. Die premie is een financiële tegemoetkoming van 2.000 euro voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van hun zaak. Ondernemingen die in aanmerking komen voor een hinderpremie krijgen automatisch een kennisgevingsbrief van VLAIO. Tot voor kort moest de ondernemer zijn aanvraag indienen ten laatste zestig kalenderdagen vanaf de datum van de brief, maar ook steeds vóór de einddatum van de grondwerken. Indien deze einddatum vroeger dan deze termijn van zestig kalenderdagen viel, had de onderneming in de praktijk dus een kortere aanvraagtermijn. Dat is nu verleden tijd.

Zestig kalenderdagen tijd om hinderpremie aan te vragen

De aanvraag voor de uitbetaling van een hinderpremie kan voortaan tot zestig kalenderdagen vanaf de datum op de brief worden ingediend. Dit is bepaald in een Ministerieel Besluit dat in werking trad op 16 januari 2023. De VVSG vraagt tevens om toegang te krijgen tot de lijst van ondernemers die een brief in verband met de  hinderpremie ontvangen, zodat zij kunnen inspelen op de vragen van ondernemers. Op die manier kan ook de communicatie van VLAIO worden versterkt. Ten slotte stelt de VVSG dat in het kader van hinder bij openbare werken en de hinderpremie een verplicht mailadres in de Kruispuntbank van Ondernemingen wenselijk en noodzakelijk is. Enkel op deze manier kunnen lokale overheden de ondernemers juiste en actuele informatie bezorgen over de (voortgang van) de openbare werken.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten