Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Antwerpen legt twee snellaadpleinen aan langs Singel

De stad Antwerpen zal langs de Singel twee snellaadpleinen voor elektrische voertuigen aanleggen. Dat gebeurt op de parking aan de Uitbreidingstraat 180 (district Berchem) en op de parking aan het einde van de de Plantin en Moretuslei (Vlijtstraat, district Antwerpen). Op beide plaatsen komen acht oplaadplekken (vier palen met elk twee oplaadpunten), zestien in totaal dus. Om elk snellaadplein van voldoende stroom te voorzien, wordt er telkens een hoogspanningscabine geïnstalleerd. De snellaadpleinen worden gebouwd zodra de vergunning is verleend, ten vroegste dit najaar. De stad onderzoekt ook bijkomende locaties voor dergelijke pleinen langs de grote verbindingswegen.

Antwerpen legt twee snellaadpleinen aan langs Singel

Antwerpen heeft een concessieovereenkomst met TotalEnergies voor de uitbreiding van de publieke laadinfrastructuur. De traagladers ziet de stad vooral op privaat domein: bij mensen thuis en bij bedrijven. Op strategische plaatsen worden gewone laadpalen voorzien. Die zijn vooral gericht op bewoners zonder eigen laadmogelijkheid en mensen die voor een korte periode in de stad verblijven. Hier kan men op een beperkt aantal uren de wagen bijladen. Bij de snelladers kan een elektrisch voertuig, afhankelijk van het type, binnen de 20 tot 30 minuten een aanzienlijke hoeveel kWh en dus rijbereik bijladen om verder te kunnen rijden. 

Als aanvulling op de gewone laadpalen zal de stad langs de grote verbindingswegen ook dergelijke snelladers plaatsen. Zo kunnen de gebruikers elektriciteit bijtanken zonder extra verkeer in de woonwijken te creëren. Antwerpen kiest voor het systeem van 'snellaadpleinen', met meerdere palen op één locatie, zodat er meer laadzekerheid voor automobilisten is. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten