Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

AWV wil zelf energie opwekken

In 2022 betaalde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maar liefst 45 miljoen euro voor haar elektriciteitsgebruik. Om dit bedrag te reduceren, wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters PV-panelen plaatsen op de ongebruikte gronden van AWV. De opgewekte energie zou in eerste instantie worden gebruikt om de eigen tunnels van stroom te voorzien.

AWV Energie

De gronden waarvan sprake liggen onder meer in de buurt van tunnelcomplexen of verkeerswisselaars. Volgens een eerste ruwe oefening zou het over minstens 600 hectare gaan, terwijl AWV eigenlijk maar 200 hectare nodig heeft om de jaarlijkse energiebehoefte in te vullen. Nu wordt voor elk perceel bekeken of er risico’s zijn voor de verkeersveiligheid, ecologische beperkingen gelden, vergunningen noodzakelijk zijn... Een eerste project is voorzien op het dak van de Beverentunnel die in 2024 wordt gerenoveerd. Dergelijke sites zijn ideaal omdat de opgewekte energie ter plaatse kan worden gebruikt voor verlichting en verluchting. Hierdoor zou de investering op vijf tot zeven jaar zijn terugverdiend. Daarna volgen de Kennedy-, Bevrijdings-, Tijsmans-, Rupel- en Craeybeckxtunnel. Natuurlijk wordt ook gekeken om andere installatie van AWV met PV-panelen te voeden. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht om restgronden in beheer van AWV ter beschikking van derden te stellen voor energieopwekking.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten