Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Belgische boost aan circulair bouwen in Rwanda

EnergyVille/Vito tekende een intentieverklaring om samen te werken met het Nationaal Agentschap voor Industrieel Onderzoek en Ontwikkeling en Het Centrum voor Groene Productie en Klimaatinnovatie in Rwanda. Doel is om nog intensiever te gaan samenwerken op het vlak van circulair bouwen in dit Afrikaanse land.

DSC_8190Het lijkt er sterk op dat de Rwandese bevolking tegen 2050 bijna zal verdubbelen. Dat brengt op het vlak van urbanisatie natuurlijk de nodige uitdagingen met zich mee. Bovendien wil het land de import van buitenlandse bouwmaterialen beperken. Daarom zullen de meest innovatieve (circulaire)  technieken worden toegepast. Momenteel heeft EnergyVille/Vito in opdracht van Enabel (het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering) daar al een pilootproject rond circulariteit in de bouwsector lopen. Hierbij ligt de focus ligt op de producenten van bouwmaterialen. Het doel is na te gaan hoe circulariteit in de volledige waardeketen van hun producten kan worden geïntegreerd. Tijdens een incubatietraject worden tien lokale producenten van bouwmaterialen gecoacht door EnergyVille/Vito in samenwerking met Ondernemers voor Ondernemers. Door middel van commerciële en circulariteitsscans en levenscyclusanalyses krijgen ze eveneens   circulariteitsaanbevelingen met betrekking tot hun huidige bedrijfsvoering. Na het traject mogen ze bovendien rekenen op een individueel eindrapport en een actieplan voor de nabije toekomst. De ervaringen worden zelfs verwerkt in richtlijnen voor de Rwandese beleidsmakers.

Met de intentieverklaring willen beide partijen een strategische relatie tot stand te brengen met als doel het niveau van duurzaamheid en circulariteit in de gebouwde omgeving en bouwsector in Rwanda te verhogen door middel van industrieel onderzoek, het in kaart brengen en ontwikkelen van technologie, interventies en replicatie. Indien nodig, zullen ook andere oprichters van EnergyVille aan deze strategische relatie kunnen bijdragen. De samenwerking zal zich in de toekomst focussen op gezamenlijke projectvoorstellen voor bijkomend onderzoek, publicaties voor academisch bereik en bredere verspreiding, capaciteitsopbouw, kennisdeling en -beheer en het verder opbouwen van bedrijfsrelaties tussen Belgische en Rwandese industriële en publieke actoren in de bouwsector. 

DSC_8183
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten