Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Bouw duurzame wijk Burenberg in de startblokken

Op het perceel van de vroegere Acco-drukkerij in Leuven is de bouw van de nieuwe bijna-energieneutrale stadswijk Burenberg opgestart. Het project beslaat een oppervlakte van twee hectare en een parktuin van 4600 m². Naast 127 appartementen en studio’s, komen er 16 eengezinswoningen, 29 co-living kamers, 67 studentenkamers en 27 assistentieflats. Deze hebben allen een maximale duurzaamheid als grootste gemene deler.

ion-18_websize

Na een leegstand van 15 jaar krijgt de voormalige Acco-site (en enkele aanpalende percelen waaronder het voormalige kloostergebouw van de Broeders van Liefde) een nieuwe toekomst. De vroegere drukkerij maakt plaats voor kwalitatief wonen in het groen, en het voormalige kloostergebouw wordt op een duurzame wijze gerenoveerd met respect voor de aanwezige erfgoedwaarden. Burenburg wordt een duurzame site in de ware zin van het woord. Projectontwikkelaar ION besloot om de bakstenen van de gesloopte gebouwdelen te gebruiken voor de heropbouw van het voormalige klooster. Verder zal een geothermisch warmtenet, in combinatie met passieve koeling, voor een 100% fossielvrije verwarming en koeling zorgen. Daarnaast wordt een slimme waterhuishouding nagestreefd, voornamelijk door de recuperatie en infiltratie van regenwater en het gebruik van groendaken. Tenslotte wordt bewust voor een biodiverse groenaanleg gekozen. 

In de parktuin zullen twee terrassen worden aangelegd, gebruik makend van de natuurlijke helling van het terrein. Voetgangers kunnen via een centrale trap van het ene naar het andere niveau gaan. Dankzij een helling is de volledige parktuin ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In de centraal gelegen functionele zones worden grasvelden voorzien. Aan de randen ligt de klemtoon echter op kleurrijke bloemenweides, bloemenborders en diverse inheemse bomen. De grote lindeboom aan het klooster blijft bewaard en aangevuld met vooral nieuwe toekomstbomen. Het masterplan van het project Burenberg werd door BUUR opgemaakt. Voor de architecturale uitwerking van de site werd een beroep gedaan op aNNo Architecten (renovatie van het kloostergebouw) en POLO Architects, OYO Architects en C+S Architects. Als alles volgens de huidige planning kan verlopen, zullen de eerste units in het najaar van 2024 worden opgeleverd.  

download
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten