Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Bouwsector wil overal in Vlaanderen klimaatdaken

Embuild Vlaanderen en Buildwise hebben een protocol ontwikkeld om met platte daken duurzaamheid aanzienlijk te verhogen en de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten. Daarbij staan circulariteit en de reductie van de CO2-uitstoot voorop. Opdrachtgevers van bouwprojecten, overheden, aannemers, materialenproducenten, studiebureaus, architecten en kennisinstellingen worden opgeroepen om het nieuwe protocol te ondertekenen.

Ontwerp zonder titel - 2024-03-04T152627.657
Adobe Stock

Met het Klimaatdak engageren de ondertekenaars van het protocol zich om de kwaliteit en de duurzaamheid van platte daken aanzienlijk te verhogen, door in te zetten op meer circulariteit, minder CO2-emissie en door verschillende functies te bundelen. De multifunctionaliteit valt uiteen in vier speerpunten of kleuren: 

  • Groene daken creëren ruimte voor natuur. 
  • Blauwe daken bufferen regenwater. 
  • Gele daken staan voor duurzame energieproductie.
  • Rode daken creëren extra leefruimte

Combinatie van functies

De voordelen van een groendak zijn bekend. Naast meer biodiversiteit, minder hittestress, betere luchtkwaliteit, zorgen ze voor een aangenaam klimaat in huis en dempen ze omgevingsgeluid. Ook waterretentiedaken zijn in trek. Die kunnen veel water bufferen om de scherptes van pieken te verminderen en het water meer gespreid in de bodem af te geven. Dat is goed voor ons grondwater. Maar klimaatdaken hebben nog meer troeven. Denk aan de productie van hernieuwbare energie met o.a. pv-panelen. Evengoed gaat het om extra leefruimte die bijdraagt aan sociale cohesie en gezondheid, zoals een terras, sportfaciliteiten of de aanleg van een moestuin.

Het nieuwe protocol wil tegen 2030 dakmaterialen ter beschikking hebben die maximaal te hergebruiken of hoogwaardig te recycleren zijn. Bovendien wil de sector de CO2-uitstoot in de brede keten in kaart brengen en tot een minimum beperken tot 0 kg CO2-equivalent-uitstoot per m² nieuwe dakbedekking tegen 2050.

“Als aannemers in dakwerken staan wij meer dan ooit mee aan de bron van een sterke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen die we ons als maatschappij gesteld hebben. Een bijdrage waarbij wij ons vakmanschap en onze innovatieve oplossingen maximaal willen ontplooien om samen met alle stakeholders een duurzame leefomgeving op lange termijn te creëren”, zegt Yves Biesmans, Voorzitter Embuild Bevad, de beroepsvereniging van aannemers in plat dak verdichtingen, en voorzitter van Het Technisch comité dichtingswerken bij Buildwise.

 “In een verstedelijkt gebied als Vlaanderen kunnen we met klimaatdaken een groot verschil maken”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. “De potentiële duurzaamheidswinsten zijn aanzienlijk en divers. Met het nieuwe protocol gaan de bouwsector, opdrachtgevers, overheden en stakeholders nu zelf aan de slag.”

Meer weten?


Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten