Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Busbaan op N8 tussen Kortrijk en Wevelgem?

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) onderzoekt of een centrale busbaan met wisselende rijrichting soelaas kan bieden voor de moeilijke verkeersdoorstroming op de N8 tussen Wevelgem en Kortrijk.

Busbaan

Daarnaast worden nog een rist andere maatregelen onderzocht in een nieuwe studie. Dit vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) na een parlementaire vraag hierover aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

Om de verkeersdoorstroming op de N8 tussen Wevelgem en Kortrijk te verbeteren, maakte het AWV een streefbeeld en startnota. Eind vorig jaar werd een tweede studiebestek gepubliceerd om de resultaten van de startnota uit te werken in een projectnota en verdere stappen naar de uitvoering te kunnen zetten.

“In deze projectnota wordt o.m. de verbetering van de doorstroming van de bussen onderzocht. Dit kan bv. door de aanleg van een centrale busbaan tussen de rotondes van de afrit van de E403 en de Vlaming-straat op de N8, die een zogenaamde tidal-flow krijgt. Dit betekent dat de rijrichting voor de bussen wisselt volgens de verkeersdrukte of op vaste tijdstippen in de ochtend- en avondspits”, zo verduidelijkt Bert Maertens. Ook de inrichting van het wegvak wordt herbekeken, zodat er veilige en comfortabele fietspaden kunnen worden aangelegd. Voorts wordt ook de aanleg van een carpoolparking voor wagens en een vrachtwagenparking onderzocht.

De uitvoeringstermijn van deze studie is twintig maanden. “Een timing voor de eigenlijke werken kan helaas nog niet gegeven worden, omdat het bepalen hiervan ook deel uitmaakt van de studie. De offertes van de inschrijvers voor het studiebestek zijn momenteel nog in onderzoek. Verwacht wordt dat het na de bouwvakantie wordt gegund en kan starten”, aldus Bert Maertens. “N-VA Wevelgem is verheugd dat minister Weyts, in tegenstelling tot zijn voorgangers en het lokale bestuur, eindelijk de koe bij de horens vat om het al jaren stilstaande verkeer langs de N8 opnieuw in beweging te krijgen”, zo besluit Filip Daem, fractieleider voor N-VA Wevelgem.

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten