Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Circulair bouwen heeft minimale potentie van 25 miljard €

Circulair bouwen, waarbij de herbruikbaarheid van bouwmaterialen centraal staat, heeft in Nederland een minimale potentie van 25 miljard €. Vooral de overheid kan vanuit haar maatschappelijke taak circulair bouwen stimuleren.

circulair bouwen

Naar schatting is bijna 30% van de bouwproductie in Nederland gerelateerd aan (semi-) overheidsinstellingen. Dat blijkt uit een rapport van ING Economisch Bureau dat de manieren,  de kansen en bedreigingen voor ketenpartners van circulair bouwen in kaart heeft gebracht. Er zijn vooral mogelijkheden voor slopers en groothandels.

35% van de Nederlandse afvalstroom bestaat momenteel uit bouwafval. De bouwsector recycleert hiervan 95%. Het gaat daarbij grotendeels om bouwpuin dat wordt verwerkt tot granulaat voor fundering onder wegen. Dit vernietigt echter voor een groot deel de waarde van de bouwmaterialen en daarom wordt ook wel gesproken over downcyclen.

Beter is het om bouwmaterialen of juist zelfs complete gebouw(del)en op een hoogwaardige manier te hergebruiken. Een kozijn heeft namelijk een veel hogere waarde dan het hout. Nog interessanter is het als een heel gebouw door renovatie of transformatie een nieuw leven krijgt.

De provincies, steden en gemeenten, Rijkswaterstaat en woningcorporaties kunnen vanuit hun maatschappelijke taak het voortouw nemen bij circulair bouwen. Naar schatting is bijna 30% ( 25 miljard € per jaar) van de bouwproductie gerelateerd aan deze (semi-) overheidsinstellingen. Ook vanuit multinationals ontstaat er vraag naar circulaire bedrijfspanden omdat dit steeds vaker een onderdeel is van het beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor slopers biedt circulair bouwen kansen indien slim wordt gesloopt. Zij kunnen hele bouwdelen uit een af te breken pand halen door het gebouw zodanig te ontmantelen dat deze hergebruikt kunnen worden. De distributie van deze gebruikte bouwmaterialen biedt dan weer nieuwe mogelijkheden voor groothandels. Zij beschikken over een netwerk van aannemers en kunnen gebruikte bouwmaterialen opkopen en opnieuw aanbieden. Als de trend van circulair bouwen doorzet, levert dit voor toeleveranciers van nieuwe bouwmaterialen minder afzet op doordat ‘oude’ bouwmaterialen hergebruikt worden.

Onderhoud

Bij een circulair model komen soms nieuwe businessmodellen om de hoek kijken. Onderhoud wordt belangrijker om de levensduur te verlengen en producenten leveren een dienst en verkopen geen product meer. Een liftenleverancier staat dan bijvoorbeeld garant voor een aantal liftbewegingen en blijft zelf eigenaar van de lift. De gedachte is dat de leverancier zo een extra aanmoediging krijgt om te zorgen voor een hoogwaardig hergebruik.

Bij hightech bouwmaterialen heeft de leverancier door de complexiteit een kennisvoorsprong en kan daardoor vaak het onderhoud zelf efficiënt uitvoeren. Voor lowtech bouwmaterialen zoals bakstenen en kanaalplaatvloeren bestaan deze voordelen veel minder waardoor zulke businessmodellen minder kansrijk zijn.

“Circulair bouwen zorgt voor stevige uitdagingen en veel vragen bij onze klanten en ook bij ING. Het beantwoordt echter wel aan een toenemende maatschappelijke vraag naar bewuster omgaan met materialen en grondstoffen, maar welke businessmodellen passen daar het best bij? Daarom zijn we een strategische samenwerking aangegaan met Bouwend Nederland. Wij zijn er immers van overtuigd dat door samen te werken, relevante kennis en ervaring te bundelen en te delen, we ondernemers vooruit kunnen helpen met deze uitdagingen”, besluit Jan van der Doelen, ING sector banker Building, Construction & Real Estate.

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten