Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Download het eerste witboek over smart buildings in België

Embuild.Brussels, Embuild Wallonie, Buildwise en een tiental andere spelers op het vlak van smart buildings hebben samengewerkt om het eerste referentiedocument over smart buildings in België op te stellen. Dat Witboek informeert en adviseert alle spelers in de vastgoedsector.

BKBC - 2024-06-10T095323.340
Adobe Stock

Om beleidsmakers, overheden en de sector te wapenen, presenteert de Cluster Smart Building het eerste Witboek over dit onderwerp in België, met een reeks aanbevelingen voor de politiek om het omarmen van efficiëntere gebouwen aan te moedigen. Het Witboek beschrijft ook een twintigtal operationele goede praktijken voor elke fase in de ontwikkeling of renovatie van een gebouw, om te zorgen voor een efficiënte, flexibele en duurzame smart building.

Enkele van deze aanbevelingen zijn:

  • Werken aan het regelgevend en normatief kader, in het bijzonder het harmoniseren van normen en stimuleringsmaatregelen op regionaal en Europees niveau en  het aanpakken van gegevensbescherming.
  • Overheidsinstanties een voorbeeldrol laten opnemen en publieke proefprojecten ontwikkelen die vooroplopen bij innovatie.
  • Subsidieregelingen uitwerken voor innovatie en baanbrekende smart en duurzame projecten.
  • De vaardigheden rond smart buildings en gebouwdigitalisering opnemen in de basisopleiding en de bijscholing en zorgen voor bewustwording bij alle belanghebbenden, zowel in de privé- als in de openbare sector.

Het document presenteert verschillende praktijkgevallen van Belgische smart buildings, die illustreren hoe ze het energieverbruik, de werkingskosten en de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. 

Download het witboek.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten