Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Duurzaamheidsoverwegingen steeds relevanter voor de vastgoedsector

De Europese Unie zet zoals bekend zeer sterk in op een duurzame transitie met de Green Deal. De komende jaren mogen we ons dan ook aan een zondvloed van nieuwe regels verwachten om de Europese ambities waaronder de ambitie om tot klimaatneutraliteit te komen in 2050 te realiseren.

Ontwerp zonder titel - 2023-10-16T102224.615
Adobe Stock

In januari 2023 trad in dat verband alvast de Europese richtlijn met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (de zogenaamde Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD) in werking. De richtlijn moet medio volgend jaar omgezet in de Belgische regelgeving. De CSRD zal gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven, bedrijven van openbaar belang en bedrijven die aan twee van deze drie criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

De betrokken bedrijven zullen moeten rapporteren over hun milieu en sociale impact evenals hun governance in dat verband (de welbekende ESG-criteria). Zo zullen onder meer investeerders en andere belanghebbenden op consistente wijze informatie over de betrokken bedrijven krijgen. Het valt te verwachten dat ook overheden bijvoorbeeld in het kader van hun aanbestedingen meer en meer aandacht zullen besteden aan die ESG-criteria. 

De Europese Commissie heeft intussen meerbepaald op 31 juli jongstleden de standaarden aangenomen die ondernemingen bij hun duurzaamheidsverslaggeving moeten gebruiken. Daarbij komen zaken aan bod zoals klimaatverandering, biodiversiteit en mensenrechten.

De rapportering en ook andere aankomende regelgeving (zoals bijvoorbeeld de Corporate Sustainability Due Diligence Directive die grote bedrijven zal verplichten om een due diligence uit te voeren inzake een eventuele negatieve impact op milieu en mensenrechten van hunzelf en leveranciers) zal bedrijven ertoe brengen om hun handelen veel transparanter te maken en meer bewust om te gaan met het klimaat, evenals met omstandigheden van tewerkstelling en zal hen er naar verwachting zelfs toe brengen om hun bedrijfsvoering bij te sturen. De verplichtingen zullen evident niet onopgemerkt blijven in de vastgoedsector. Onder meer (grote) ontwikkelaars en nogal wat bouwbedrijven zullen immers niet ontsnappen aan het toepassingsgebied van de nieuwe regelgeving. Zij doen er dan ook goed aan om hun processen onder de loep te nemen.

Prof. Dr. Steven Van Garsse (UHasselt en UA, advocaat Equator Advocaten)

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten