Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord, waaraan de voorbije twee jaar naar Nederlands voorbeeld werd gewerkt. Omdat primaire grondstoffen schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap om met circulaire principes de CO2-uitstoot te helpen verminderen en het materialengebruik in de sector te reduceren. Het Vlaamse Betonakkoord wil tegen 2030 de CO2-uitstoot van de productie van beton in Vlaanderen (inclusief ontginning en hergebruik van grondstoffen, transport en bouw/installatie) met de helft verminderen ten opzichte van de emissies in 1990. In 2050 moet de CO2-uitstoot van geproduceerd beton nul zijn. Tegen 2030 moet het ontwerp van gebouwen en kunstwerken voorzien dat betonnen elementen maximaal hergebruikt kunnen worden of dat de functies in het gebouw maximaal aangepast kunnen worden. Verder zullen in gebouwen geen stoffen meer aanwezig zijn die recyclage verhinderen. 

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Het gaat om een initiatief van de projectpartners binnen het project ‘Circulair Beton’ ondersteund door de Vlaamse overheid. De initiatiefnemers zijn Groen Beton Vert, Buildwise, de Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven, Fedbeton en Embuild Vlaanderen. Elke bouwprofessional in de betonketen kan het Betonakkoord sinds kort raadplegen en ondertekenen via de website betonakkoord-vlaanderen.be. De initiatiefnemers roepen hun leden op om dit massaal te doen. Meer dan dertig bouwbedrijven en organisaties hebben intussen digitaal het betonakkoord onderschreven. Op de vierde actiedag van de Green Deal Circulair Bouwen vandaag 6 december in Brugge, wordt het Vlaamse Betonakkoord aan het publiek voorgesteld. 
 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten