Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Embuild: verharding in Vlaanderen neemt af

De media maakten recent cijfers van Statistiek Vlaanderen bekend over de ‘bebouwde ruimte’. Daaruit blijkt dat het Vlaams Gewest vorig jaar tot 29,8% bebouwd was, in 2000 was dat nog maar 24,4%. Embuild Vlaanderen wijst erop dat de verhardingsgraad in Vlaanderen een betere leidraad is.

Ontwerp zonder titel - 2023-10-30T085628.284
Adobe Stock

‘Bebouwde ruimte’ brengt verwarring met zich mee, zegt Embuild, aangezien ook groene zones en tuinen erin vervat zitten. Niet alleen is de ‘verharde ruimte’ bijna de helft kleiner dan de ‘bebouwde ruimte’, uit de Jaarlijkse bodemafdekkingskaarten van het Departement Omgeving blijkt dat sinds 2020 de verhardingsgraad (licht) afneemt. Een trend die zich sterker lijkt door te zetten in 2022 (voorlopige cijfers). Zo vermindert de verhardingsgraad van 15,3 % in 2020 tot 15,1% in 2022. Nieuwe verharding zou volgens deze gegevens binnen het bestaande ruimtebeslag gebeuren. 

Uit gegevens van de Vlaamse overheid blijkt dat bijna 80% van de nieuwe wooneenheden op bestaande ruimte wordt gerealiseerd. Elke woning die gesloopt wordt, wordt gemiddeld vervangen door 2,2 wooneenheden. Volgens het laatste Ruimterapport worden negen op de tien nieuwe appartementen gerealiseerd binnen bestaand ruimtebeslag. Er wordt dus bijna geen nieuwe ruimte voor aangesneden en het draagt aanzienlijk bij tot verdichting. 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten