Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Fluvius leent 350 miljoen € voor investeringen in netinfrastructuur

De Europese Investeringsbank (EIB) leent het netbedrijf Fluvius 150 miljoen € voor investeringswerken die de energietransitie ondersteunen. Het betreft een eerste schijf van een totale leningsfaciliteit van 350 miljoen € die de EIB beschikbaar maakt. De overeenkomst werd zopas getekend door Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB, en Frank Vanbrabant, CEO van Fluvius.

Fluvius leent 350 miljoen € voor investeringen in netinfrastructuur (1)
Nitschmann, Hans-Joachim
Fluvius leent het bedrag om investeringswerken voor de energietransitie in de periode 2022-2026 te financieren. Die investeringen moeten de Vlaamse netinfrastructuur voor elektriciteit verder klaarmaken voor het netbeheer van de toekomst.
 
De Europese Investeringsbank wil de groene en duurzame omwenteling in Europa ondersteunen. De lening van 150 miljoen € past in die doelstelling. In totaal zet de EIB hiervoor 350 miljoen € opzij voor Fluvius, waarvan nu dus een eerste schijf vrijkomt.
 
Fluvius zal deze financiële middelen in Vlaanderen aanwenden voor infrastructuurinvesteringen, zoals het aanpassen van de distributienetten voor de elektrificatie van het openbaar busvervoer en infrastructuuraanpassingen in de stelplaatsen.
 
De EIB-middelen worden ook aangewend voor de aansluiting van traag- en snel-laadpunten voor elektrische voertuigen op het openbaar domein, alsmede binnen een samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de aankoppeling van laadinfrastructuur.
 
Daarnaast zijn tal van netaanpassingen en -uitbreidingen voorzien om de grote toename van het elektriciteitsgebruik én de groei van decentraal opgewekte hernieuwbare energie (zon en wind) op de laag- en middenspanningsnetten te kunnen opvangen.
 
Eind 2020 kwamen de Europese Investeringsbank en Fluvius al een eerdere lening van 200 miljoen € overeen. Die werd en wordt aangewend om de uitrol van de digitale elektriciteitsmeter voor te financieren. Fluvius mikt op 80% digitale meters bij Vlaamse gezinnen tegen eind 2024.
 
Fluvius is het netbedrijf dat in Vlaanderen verantwoordelijk is voor het aanleggen, beheren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, aardgas, riolering, kabeldistributie en warmte. Fluvius onderhoudt ook het gemeentelijke openbare verlichtingspark. In totaal beheert het bedrijf 230.000 km aan nutsleidingen en 7 miljoen aansluitingen. Fluvius is in alle 300 Vlaamse steden en gemeenten actief.
 
De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. België bezit 5,20% van de EIB, die afgelopen jaar ongeveer 1,279 miljard € beschikbaar maakte voor Belgische projecten.
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten