Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het proefproject een succes is, komen er meer van dit soort warmtenetten. In totaal zullen dertig boringen worden uitgevoerd van 150 m diep. Daarbij worden leidingen geplaatst waarmee de warmte uit de ondergrond naar een buurtwarmtenet wordt gebracht. Dat is een soort grote centrale verwarming waarbij geïsoleerde buizen warm water tot in gebouwen brengen. Sociale appartementen van WoninGent en particuliere woningen langs het voetbalveld zullen worden aangesloten. 

Gents voetbalveld wordt warmtebron voor de buurt
Met dit project zal voor het eerst bodemwarmte onder het openbaar domein gebruikt worden. Ook vernieuwend is dat het warmtenet zal dienen om in bestaande woningen fossiel aardgas te vervangen door een duurzaam alternatief. De wijk Muide-Meulestede is in het Gents klimaatplan aangewezen als pilootwijk voor fossielvrije verwarming van woningen.
 
Voor het project wordt 465.000 euro uitgetrokken via het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse regering. In oktober 2021 ondertekende Gent de eerste versie van het pact. Nu is er een tweede versie, die hogere ambities oplegt. Zo moet de stad investeren in fossielvrije renovaties, zoals het project met het warmtenet van Standaard Muide. Gent moet ook de CO2-uitstoot van haar eigen gebouwen en technische infrastructuur met 55% verminderen tegen 2030. Ook daarvoor voorziet de stad nieuwe acties, zoals de grootschalige installatie van ledverlichting en zonnepanelen.
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten