Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Indaver bouwt recyclagefabriek in de haven van Antwerpen

Indaver is gestart met de bouw van een nieuwe installatie voor het recycleren van end-of-life kunststoffen tot waardevolle basischemicaliën voor de industrie. Deze Plastics2Chemicals-installatie zal jaarlijks circa 65.000 ton plastic recycleren en wordt zo de eerste en grootste vol-industriële fabriek op EU-schaal. De opstart is voorzien voor begin 2024 met een initiële capaciteit van 26.000 ton, zowel polystyreen als polyolefines. Deze zal geleidelijk worden opgeschaald om vanaf 2027 op volle capaciteit te draaien. De nieuwe installatie zal voor een directe tewerkstelling van een vijftigtal mensen zorgen. 

Indaver bouwt recyclagefabriek in de haven van Antwerpen (3)
De totale investering voor het project bedraagt 100 miljoen euro. Vanuit de Vlaamse recyclinghub werd 3 miljoen euro steun toegekend. Indaver kan ook rekenen op 7,5 miljoen euro Vlaamse overheidssteun van het kabinet van minister van Innovatie Jo Brouns. 
 
Voor het eerst doet de Vlaamse regering dit via de zogenaamde ‘terugvorderbare voorschotten’. Met deze voorschotten zorgt de regering er voor dat ze een deel van het risico draagt, maar ook beloond wordt wanneer het project succesvol is. Op die manier vloeit bij succes een deel van de subsidie terug naar de Vlaamse overheid. 

Onderzoek en ontwikkeling

Het project biedt een duurzame oplossing voor kunststoffen die op dit ogenblik moeilijk hergebruikt kunnen worden. Dankzij de innovatieve Plastics2Chemicals technologie kan Vlaanderen een grote stap zetten in het behalen van de Europese recyclagedoelstellingen voor plastics. Indaver heeft sinds 2017 het chemische recyclingproces uitgebreid getest in een pilootopstelling in samenwerking met verschillende Vlaamse universiteiten. Voor het concept en de engineering van de installatie werd samengewerkt met diverse Vlaamse kennisinstellingen. 
 
Na jaren van onderzoek om het proces te ontwikkelen en op punt te stellen tot een bedrijfseigen technologie, kan nu de stap worden gezet naar de reële toepassing. Deze onderzoeks- en ontwikkelingsfase heeft immers bewezen dat het proces ook werkt met reële afvalstromen. Ook de kwaliteit van de gerecycleerde producten is meermaals gevalideerd door P2C’s afnemers, met name de chemische en petrochemische industrie.  
 
In haar nieuwe P2C installatie zal Indaver plastic stromen verwerken die niet in aanmerking komen voor andere vormen van hoogwaardige mechanische recycling. Het betreft voornamelijk plastics met als samenstelling polystyreen of polyolefines. Het kan gaan over huishoudelijk verpakkingsafval maar  ook om andere kunststoffracties van huishoudelijke of industriële oorsprong. De materialen voor de nieuwe installatie zullen zowel uit België als het buitenland worden aangevoerd. 

Thermochemisch proces

Het recyclagesysteem bestaat uit een thermochemisch proces waarbij langere koolstofketens in het plastic verkleind worden of gedepolymeriseerd. De materialen die zo vrijkomen, zijn basisgrondstoffen met evenwaardige specificaties als de materialen die gewonnen worden uit fossiele stromen. De kwaliteitsvereisten voldoen zelfs voor de voedingsindustrie.
 
Ook voor de bouw doet Indaver beroep op gerenommeerde leveranciers. Het hart van het proces, van de extruder tot en met de destillatie, is op maat samengesteld om een kwaliteitsvolle recyclage te verzekeren. Deze installatieonderdelen kennen ruime toepassingen in de chemische sector of worden ook gebruikt om nieuwe plastics te maken uit primaire grondstoffen, maar de toepassing in de hoogwaardige chemische recycling van kunststoffen is uniek. 
 
In een volgende fase zal de nieuwe installatie omgebouwd worden tot een ‘dedicated polystyreen plant’ en uitgebreid worden met een extra lijn om tot 65.000 ton plastics per jaar te verwerken. Met deze industriële opschaling krijgt Vlaanderen de grootste recyclagefabriek voor depolymerisatie van polystyreen in Europa op haar grondgebied. 

Helft van Europa

De vestiging zal in staat zijn om de helft van de polystyreen huishoudelijke afvalverpakkingen uit Europa hoogwaardig te recycleren. In de toekomst wil Indaver ook voor polyolefines een industriële installatie bouwen. De haven van Antwerpen vormt hiervoor een mogelijke ideale locatie vanwege de aanwezigheid van de petrochemische cluster. 
 
De doelstelling om plastic te recycleren tot waardevolle grondstoffen is vertaald in Europese wetgeving. De verpakkingsrichtlijn (EU packaging directive) bepaalt dat tegen 2030 meer dan de helft (55%) van het plastic verpakkingsafval gerecycleerd moet worden.
 
België gaat nog een stap verder en wil tegen dan 70% huishoudelijk plastic verpakkingsafval en 65% plastics afkomstig van industriële verpakkingen recycleren. Bovendien ligt er een Europees voorstel klaar om tegen 2030 ongeveer een derde (30%) van plastic verpakkingen uit gerecycleerde materialen te laten bestaan. 
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten