Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet

IVBO, het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering- en verwerking in Brugge en Ommeland, investeert 27 miljoen euro in de vernieuwing en uitbreiding van haar warmtenet, dat woningen, bedrijven en openbare instellingen voorziet van groene verwarming en warm water. Vanaf 2023 zullen er nieuwe leidingen worden gelegd tot aan de rand van de Brugse binnenstad, om in een latere fase kleinere warmtenetten op aan te sluiten. Zo’n warmtenet hergebruikt de warmte van de afvalenergiecentrale en bespaart heel wat CO2. De stad Brugge wil tegen 2050 het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming volledig stopzetten.

IVBO investeert 27 miljoen euro in uitbreiding warmtenet (1)
Stéphane LEITENBERGER
IVBO beschikt over één van de eerste en grootste warmtenetten van Vlaanderen. Bij de bouw van de verbrandingsovens in 1982 kozen de toenmalige bestuursorganen voor een afvalverbrandingscentrale met energierecuperatie. Door die visionaire en innovatieve beslissing wordt er in Brugge al sinds 1982 warmte via het warmtenet verdeeld. De jaren daarna breidde het net geleidelijk uit. In het model van IVBO is de producent ook de netbeheerder en de leverancier van de energie en dat is belangrijk voor het succes van het net. Het is een onderdeel van een ecologische oplossing in een lokale circulaire economie. De warmte van het verbrande restafval wordt gebruikt om groene elektriciteit op te wekken en heel wat gebouwen langs het warmtenet, dat zich vandaag over 11 km uitstrekt, te voorzien van duurzame warmte en sanitair warm water.
 
“Het warmtenet van IVBO bestaat uit een hoofdleiding en zijtakken. Na 40 jaren trouwe dienst is de backbone, of ruggengraat, van het oorspronkelijke warmtenet, aan vervanging toe. Na een lange en uitgebreide voorstudie is het dossier nu klaar. Vanaf 2023 wordt de hoofdader van ons net vernieuwd en uitgebreid. Het is de bedoeling het net door te trekken tot aan de rand van de historische binnenstad van Brugge. Op deze manier verzekeren we onze klanten dat ze voor minstens nóg eens 40 jaar van betaalbare warmte kunnen genieten en maken we ons klaar voor de koppeling met lokale, kleinere warmtenetten in het stadscentrum”, zegt voorzitter Minou Esquenet.
 
Er werd ook een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw ketelhuis, van waaruit de warmte bij IVBO vertrekt. In dit nieuwe gebouw worden performantere pompen voorzien met een hogere capaciteit. “Ook zullen we bepaalde processen die nu op gas gebeuren voorzien om, in een latere fase, om te schakelen naar nieuwe technologieën op waterstof en zo het gebruik van fossiele brandstof nog meer naar beneden te halen”, aldus Jan Geeraert, CEO van IVBO.
 
Het is nu wachten op de goedkeuring om de werken te starten. De verwachting is dat de uitvoering iets meer dan drie jaar zal duren. IVBO investeert 27 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Voor de werken zal een sleuf worden gemaakt van 7,6 km waarin zo’n 760.000 kg stalen buizen, heen en terug, met een totale lengte van 15,2 km komen te liggen. Door dat netwerk stroomt constant 1.200.000 liter water. Door nieuwe technieken zal de vernieuwing en uitbreiding van het warmtenet een groei van 46% capaciteit genereren, van 48 GWh naar 70 GWh. Dat is een stijging met 22.000 MWh. Daarmee zal IVBO extra warm water en verwarming leveren gelijk aan het jaarverbruik van meer dan 3.000 gezinnen.
 
In vergelijking met verwarming op fossiele brandstoffen bespaart IVBO nu reeds 12.000 ton CO2/jaar. Daar komt door de uitbreiding een extra besparing in CO2 bovenop van 4.200 ton/jaar, goed voor een totale besparing van 16.200 ton CO2/jaar, ofwel de gemiddelde uitstoot van 8.845 auto’s per jaar, het equivalent van 132,6 miljoen km autorijden. Sedert de start van het warmtenet in 1982 heeft IVBO reeds 1.300.000 MWh warmte geleverd, goed voor een besparing van 224.000 ton CO2.
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten