Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Knip groenestroomcertificaten treft duizenden Vlaamse bedrijven en gezinnen

Minister Demir kondigde op 4 februari 2022, méér dan een jaar geleden, aan de groenestroomcertificaten voor grote zonneparken van voor 2013 vroegtijdig stop te willen zetten. Deze maatregel zou zich enkel richten op 200 grote bedrijven en zou 1,2 miljard euro besparen. Logisch, als die installaties overgesubsidieerd zouden zijn, maar klopt dat wel?

BijgesnedenPA312182-(2)

Als Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) kennen we de realiteit op het terrein. We berichten al vóór de zomer over onze impactstudie, die toont dat deze maatregel riskeert om ook Vlaamse KMOs, overheden, coöperaties en zelfs burgers te treffen. Zowel de slecht onderbouwde financiële studie van Oxera, besteld door de minister, als de wankele juridische onderbouw van de maatregel maken dit een bijzonder gevaarlijke intentie.

Onze analyse werd bevestigd door een onafhankelijk studiebureau, REBEL. Zo leerden we dat meer dan 2.200 bedrijven, voornamelijk KMO’s, maar ook overheden, scholen en particulieren, rechtstreeks of onrechtstreeks zullen worden getroffen. Deze bedrijven investeerden zelf in groenestroomproductie of verhuurden hun dak om lokale groene stroom aan een vaste lage prijs te kunnen gebruiken en dreigen hun inspanningen nu teniet te zien gaan.

Ook worden meer dan 1.000 gezinnen getroffen die zonnepanelen huurden in de periode vóór 2013 en zullen tienduizenden particulieren die via coöperaties mee investeerden in collectieve installaties als gedupeerden achterblijven. Het neveneffect is met andere woorden tienmaal groter dan het beoogde doel.

Bovendien blijft er veel onduidelijkheid, omdat nog heel wat vastgelegd moet worden via ministerieel besluit. Maar ondertussen kwam het advies van de Raad van State al tot de conclusie dat er ernstige juridische vragen zijn bij het decreet.

De minister wees er als laatste redmiddel op dat in het decreet een verlengingsmogelijkheid is voorzien. Je zal (weliswaar tegen betaling) een verlenging van de steun kunnen aanvragen na de knip op 31 december 2023, als aangetoond wordt dat er geen oversubsidiëring is. 

Maar uit recente studiewerk van het bureau 3E blijkt nu dat dit ook geen soelaas brengt. Het blijkt dat de verlengingsoptie alle installaties met recht op verlenging negatief impacteert. Dus ook installaties met een laag of negatief rendement zien hun steun dalen. De voorgestelde verlengingsoptie leidt dus niet tot een eerlijkere verdeling van de opbrengst, maar alleen tot een algehele daling van de steun voor de betrokken bedrijven.

Hoog tijd dat de stekker uit dit voorstel gaat en er weer vertrouwen komt in de rol van de overheid, zodat een positief investeringsklimaat voor de broodnodige investeringen in hernieuwbare energie ontstaat. 

Alle informatie staat op www.gscknip.vlaanderen


Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten