Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Nieuw Leuvens warmtebedrijf moet energietransitie versnellen

Op de site van de oude conservenfabriek Marie Thumas aan de Leuvense Vaart zetten de stad Leuven, Revive, Kelvin Solutions en ECoOB vorige zomer met een proefboring de eerste stappen voor de ontwikkeling van een warmtenet waarbij aquathermie, geothermie en zonne-energie ingezet worden. De combinatie van energie uit water, bodem, lucht en zon moet ervoor zorgen dat de hele omgeving klimaatneutraal verwarmd en gekoeld kan worden. Voor de ontwikkeling van het warmtenet werd recent de vennootschap Vaartwarmte bv opgericht. De stad Leuven wordt nu samen met private ontwikkelaars van hernieuwbare energieprojecten en burgercoöperatie ECoOB mede-eigenaar van het warmtebedrijf Vaartwarmte bv dat het energieconcept zal uitvoeren.

Nieuw Leuvens warmtebedrijf moet energietransitie versnellen
Revive

Dankzij een optieovereenkomst loopt de stad geen ontwikkelingsrisico en stapt ze pas in als het rendement van het project zeker en gekend is. Energiecoöperatie ECoOB kan op dezelfde manier als de stad Leuven participeren in de vennootschap. Het gezamenlijke percentage voor participatie van de burgercoöperatie en de stad Leuven in Vaartwarmte bedraagt 30%. Het concept biedt bovendien potentieel voor de rest van de stad en is een belangrijke schakel om klimaatneutraal te worden. 

“Wanneer een vooruitstrevende stad, de lokale burgercoöperatie en experts in de ontwikkeling van energieprojecten de krachten bundelen, kunnen we echt snelheid maken om de energietransitie waar te maken. Dit is een belangrijke stap als het gaat over het lokaal opwekken van hernieuwbare energie. Door deze krachtenbundeling kunnen we nu echt de versnelling inzetten”, aldus Hartwin Leen van Kelvin Solutions, de oprichter van Vaartwarmte.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten