Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Oost-Vlaamse papierverwerker gebruikt restwarmte voor woningen

De Provincie Oost-Vlaanderen, de stad Dendermonde en het papierverwerkingsbedrijf VPK slaan de handen in elkaar om energie te verduurzamen. De drie partners willen de restwarmte van het bedrijf gebruiken voor de verwarming van woningen en voorzieningen in Dendermonde en in de directe omgeving van de onderneming. VPK produceert gerecycleerd papier en kartonnen verpakkingen. Tegen 2030 wil de papierverwerker komaf maken met de verbranding van steenkool en deze vervangen door één of meer alternatieve energiebronnen, ook om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van buitenlands gas.

Oost-Vlaamse papierverwerker gebruikt restwarmte voor woningen

Om deze groene energie op te wekken is een nieuwe installatie nodig. De Provincie Oost-Vlaanderen zal een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (prup) opmaken. Dit is nodig om ruimte te voorzien voor deze nieuwe energie-hub die zal worden gekoppeld aan de regionale bedrijvigheid op de VPK-site in Oudegem. Tegelijkertijd onderzoekt de Provincie hoe ze andere grootverbruikers van warmte, voorzieningen of woonwijken in Dendermonde kan verbinden met de restwarmte van het bedrijf via de aanleg van een warmtenet. De stad Dendermonde zal hiervoor op haar beurt eveneens een overkoepelend lokaal warmteplan opmaken. 

Al deze processen zijn nauw met elkaar verbonden en dat maakt de uitwisseling van informatie en afstemming tussen de drie partners cruciaal. Daarom worden via een samenwerkingsovereenkomst heldere afspraken gemaakt om alle initiatieven op elkaar af te stemmen. Gelet op het belang van de leefbaarheid van de omgeving en de duurzame mobiliteit willen de partners op het juiste moment alle relevante betrokkenen informeren, bevragen en betrekken bij het energieproject.

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!


Bouwprojecten