Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Op naar meer groen beton in Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent ondertekenden tijdens het slotevent van het Interreg North West Europe-project URBCON het Vlaamse Betonakkoord. Met deze ambitietekst willen beide partijen de implementatie van duurzaam, circulair en groen beton in overheidsbestekken en aanbestedingen stimuleren.

home

Dankzij zijn lange levensduur, beperkt onderhoud, grote brandveiligheid en eenvoudige architectonische aanpasbaarheid is beton wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. Helaas is er een keerzijde aan de medaille: de milieu-impact is aanzienlijk, zowel door de primaire grondstoffen als door de CO2-uitstoot bij de productie. Zo is cement op basis van klinker wereldwijd verantwoordelijk voor 5 tot 8% van broeikasgas-uitstoot. Op Belgisch niveau zou dat ongeveer 3,5% zijn. In dit kader lanceerde de bouwsector in Vlaanderen eind 2022 het eerste Vlaamse Betonakkoord: een ambitietekst om samen werk te maken van meer circulair en groen beton. Het is een initiatief van de projectpartners binnen het project ‘Circulair beton: naar een betonakkoord voor Vlaanderen’, dat wordt ondersteund door de Vlaamse overheid, Groen Beton Vert, Buildwise, de Vereniging van sloop-, ontmantelings- en recyclagebedrijven, Fedbeton en Embuild Vlaanderen. De ondertekening door de Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Gent gebeurde tijdens het slotevent van het Interreg North West Europe-project URBCON waarin betonmateriaal op basis van reststromen werd ontwikkeld. Beide partijen hebben dit Europese project ook gecofinancierd. 


Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten