Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Oudste waterspaarbekken krijgt grote renovatie

Het oudste waterspaarbekken in Vlaanderen heeft na vijftig jaar zijn beste tijd wel gehad. Om een duurzame en klimaatrobuuste drinkwaterproductie in de komende decennia te garanderen, investeert de Watergroep in de periode 2022-2032 ongeveer 100 miljoen aan de renovatie van dit waterspaarbekken én de verdere uitbreiding van het waterproductiecentrum in Kluizen-Evergem.

Renovatie-Kluizen-presentatie-2

Het waterproductiecentrum in Kluizen speelt een belangrijke rol in de watervoorziening in het noorden van Oost-Vlaanderen. Het waterproductiecentrum kan op basis van oppervlaktewater tot 45.000 m³ kraanwater per dag produceren. Er zijn twee waterspaarbekkens met een capaciteit van respectievelijk 6,4 en 4,5 miljoen m³. Beiden zijn essentieel voor een klimaatrobuuste watervoorziening, want het waterbedrijf stockeert er het wateroverschot van de winter om het in de zomer of in droge periodes te gebruiken. 

In het eerste spaarbekken, dat in het begin van de jaren ‘70 in dienst werd genomen, wordt de bestaande folie op de bodem vervangen door een nieuwe en dikkere versie. Tevens komt er een lekdetectiesysteem. Daarnaast wordt het aanwezige slib en het met slib vermengde zand afgevoerd en door nieuw, proper zand vervangen. Als de vergunningsprocedure vlot verloopt, starten de werken in het najaar van 2023 met het inrichten van de werf- en stockagelocaties. De resterende inhoud van het eerste spaarbekken wordt dan naar spaarbekken 2 overgepompt. Er wordt aangenomen dat het gerenoveerde spaarbekken in de winter van 2026-2027 terug zal kunnen worden gevuld. De eindafwerking is gepland voor het voorjaar van 2027. De kosten van deze renovatie worden op 40 miljoen euro geraamd. Daarnaast staat ook de vernieuwing van de behandelingsinstallatie op de planning. De Watergroep voorziet een nieuw gedeelte met moderne behandelingstechnieken voor een duurzame en klimaatrobuuste drinkwaterproductie voor de komende decennia. Deze werken, geraamd op zo’n 60 miljoen euro, zullen tegen 2032 beëindigd zijn.  

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten