Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Renewi krijgt Europese lening voor nieuwe investeringen

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een kredietovereenkomst van 40 miljoen gesloten met recyclagebedrijf Renewi, om de toekomstige recyclage-investeringen van de onderneming in Nederland en België gedeeltelijk te bekostigen. Het EIB-krediet financiert de bouw van nieuwe afvalsorteerinstallaties in België om te voldoen aan de Vlarema 8-wet, en installaties voor het recycleren van plastic en de productie van gas uit bedorven voedingsmiddelen in Nederland.

Renewi krijgt Europese lening voor nieuwe investeringen
Het gaat om drie ambitieuze investeringen. Allereerst is er de bouw van drie nieuwe high-tech-sorteringsloopbanden voor restafval, bedrijfsafval en industrieel afval in Vlaanderen, waarmee meer grondstoffen kunnen worden herwonnen en gerecycleerd en dus minder afval wordt verbrand. Ten tweede wordt de bouw gepland van een nieuwe sorteerinstallatie voor harde plastics in het Nederlandse dorp Acht, die hoogwaardig secundair plastic gaat opleveren. Ten slotte co-financiert de lening een upgrade van Renewi’s biogasproductie op een van de bestaande Nederlandse vergistingsinstallaties, waar biologisch afbreekbaar materiaal door micro-organismen wordt afgebroken tot biogas zonder dat hier zuurstof voor nodig is. Dankzij de geproduceerde secundaire grondstoffen worden fossiele brandstoffen onnodig, wordt het gebruik van nieuwe grondstoffen beperkt en de uitstoot verder gereduceerd.
 
Op de nieuwe sorteerlocaties zorgt de door de EIB gesteunde ingreep ervoor dat de herwinnings- en recyclagepercentages van het verwerkte afval worden opgehoogd. Concreet kan er dankzij de nieuwe sorteerinstallatie voor harde plastics meer plastic worden gescheiden en verzameld, zodat Renewi hoogwaardigere secundaire grondstoffen kan extraheren – waar op de markt ook steeds meer vraag naar is. In de biogasinstallatie van Renewi komt er nieuwe en betere apparatuur waarmee 60% van het biogas voortaan in biomethaan kan worden omgezet. Dit kan op zijn beurt zonder verdere verwerking in het bestaande nationale gasnet geïnjecteerd worden, terwijl de overige 40% naar een bestaande bio-lng-installatie wordt getransporteerd.
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten