Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Slimme elektriciteitsnetten helpen Europa bij energiebesparing

Volgens het EU-actieplan ‘Digitalisering van het energiesysteem’ heeft Europa tot het jaar 2030 ongeveer 584 miljard euro nodig voor het moderniseren van haar elektriciteitsnet, zodat de energiesector optimaal kan functioneren en prioriteit kan geven aan het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Er zal 400 miljard euro in het distributienet geïnvesteerd moeten worden en 170 miljard euro in digitalisering, inclusief slimme elektriciteitsnetten, de zogenaamde ‘smart grids’.

Slimme elektriciteitsnetten helpen Europa bij energiebesparing (2)
Uit een recente studie van Getac in samenwerking met Statista, blijkt dat hernieuwbare energie tussen nu en het jaar 2026 naar schatting goed zal zijn voor ongeveer 95% van de toename van de wereldwijde energiecapaciteit. Om die reden hebben Duitsland, Frankrijk, de Benelux en de Iberische regio dit jaar verschillende energieplannen geïntroduceerd om elektriciteit op te wekken, zodat hun grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen op middellange termijn verminderd kan worden en de landen voorbereid zijn op toekomstige geopolitieke uitdagingen.
 
De Europese Commissie heeft het REPowerEU programma geïntroduceerd. Dat programma omvat diversificatie van alternatieve energieleveranciers, energiebesparingen op alle niveaus van de samenleving en de opschaling van hernieuwbare energiebronnen om de invoerbehoeften te verminderen. Het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) legt de Belgische energie- en klimaatdoelstellingen vast voor de periode 2021-2030. Het beschrijft de maatregelen om die doelstellingen te bereiken. Daarnaast ondersteunt het Belgische Energietransitiefonds onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van energie. De focus wordt gelegd op de hernieuwbare energiebronnen in de Noordzee en op projecten die een effectieve bijdrage leveren aan de bevoorradingszekerheid en het netevenwicht.
 
Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten