Als abonnee heb je toegang tot alle artikels op BOUWKRONIEK.be

Duurzaamheid

Vlaanderen maakt laadinfrastructuur op publiek terrein beschikbaar

De Vlaamse regering heeft zopas de spelregels vastgelegd voor de uitrol van publieke laadpunten op het openbaar domein. Wie met een volledig elektrische wagen rijdt en geen mogelijkheid heeft om op privaat terrein een laadpaal te plaatsen, zal binnenkort een laadpaal op het publieke domein kunnen aanvragen en dat op maximaal 250 m van de woonplaats.

Vlaanderen maakt laadinfrastructuur op publiek terrein beschikbaar (1)
©Shi - stock.adobe.com
“Ons ambitieuze Vlaamse Klimaatplan voorziet een omschakeling naar zero-emissievoertuigen. Daarbij hoort een versnelde uitrol van laadinfrastructuur en dat zowel onderweg, op het werk als thuis”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
 
Tegen 2025 moeten er in Vlaanderen 35.000 (semi-)publieke laadequivalenten (cpe) komen en tegen 2030 zelfs 100.000. De projectoproepen die minister Peeters hiervoor lanceerden waren alvast succesvol.
 
“Met de resultaten van onze eerste projectoproepen voor bedrijven en (ultra)snelladers verdriedubbelen we het totale aantal. Binnen dit en twee jaar komen er 12.615 laadequivalenten bij in Vlaanderen”, aldus minister Peeters.
 
80% van het laden gebeurt thuis en op het werk. Minister Peeters voorziet 8,4 miljoen € aan subsidies voor bedrijven die in laadinfrastructuur investeren en deze publiek toegankelijk maken. Zo komt de minister tegemoet aan de noden voor laden op het werk. Om te zorgen dat mensen ook onderweg kunnen laden, komt er snellaadinfrastructuur om de 25 km langs grote verkeersassen.
Nu wordt ook de verdere uitrol voor wat betreft het thuisladen aangepakt. Na de overdracht van de bevoegdheid over laadinfrastructuur van de minister van Energie naar de minister van Mobiliteit, moest er een nieuw wetgevend kader worden uitgewerkt. Dit is nu de laatste regelgevende stap daarin.
 
“Met dit besluit leggen we de spelregels vast voor de uitrol van publieke laadpunten op het openbare domein, dus de steden en gemeenten. Het gaat hier over een nieuwe manier van werken. In het verleden coördineerde één exploitant alles in Vlaanderen. Nu gaan we per regio afzonderlijke bestekken in de markt te zetten, zodat de lokale besturen veel meer aan maatwerk kunnen doen.  Zo zorgen we er ook voor dat zowel kleinere als grotere spelers op de markt kunnen meedingen”, verklaart minister Peeters.
 
Om de uitrol te optimaliseren wordt gewerkt op verschillende sporen. Zo is de uitrol vraaggestuurd (burgers zonder private parking kunnen een publiek laadpunt aanvragen kort bij hun woning), is er een datagestuurd aspect (laadinfrastructuur bijplaatsten bij drukbezochte laadpalen) en is er de strategische uitrol op basis van een ruimtelijke laadplan van het lokale bestuur.
 
“Vele burgers hebben geen eigen private garage of oprit, maar moeten zich parkeren op een publieke parking wanneer ze thuiskomen. Daarom is het van groot belang om ook hen de mogelijkheid te bieden om een elektrische wagen op te laden en dat dicht bij huis”, besluit minister Peeters.
 

 

Nieuwsbrief

Wens je op de hoogte te blijven van inzichten, projecten, trends en evoluties in de bouwsector? Schrijf je nu in blijf up-to-date!

Bouwprojecten